Mięśnie M

anatomia24.pl & mięśnie M

Nerka .. mięśnia lędźwiowego większego, czworobocznego lędźwi i rozcięgna mięśnia poprzecznego brzucha. Powierzchnia przednia nerki prawej sąsiaduje z nadnerczem, wątrobą, częścią zstępującą dwunastnicy, zgięciem okrężniczym oraz jelitem czczym. W przypadku powierzchni przedniej nerki lewej sąsiedztwo obejmu... Moczowód .. mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po stronie prawej. Ponadto po stronie lewej przylega do moczo...

Pęcherz moczowy .. mięśniowym, w którym od zewnątrz można wyróżnić szczyt skierowany ku górze i do przodu, trzon pęcherza oraz dno skierowane do dołu i tylu. Od szczytu w stronę pępka biegnie więzadło pępkowe pośrodkowe, po bokach więzadła pępkowe boczne. Moczowody uchodzą do dna pęcherza, a bardziej do przodu wychodz... Układ oddechowy .. mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne umożliwiają poprzez unoszenie żeber i zwiększenie objętości klatki piersiowej, spadek ciśnienia w drogach oddechowych prowadzą do wdechu. W niektórych przypadkach mechanizm ten wspomagany jest przez mięśnie pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech umożliwia...

Nos .. mięśniowym ( mięsień nosowy, obniżacz przegrody, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa ) i warstwie skórnej. Unaczynienie tętnicze pochodzi od tętnicy ocznej ( t. grzbietowa nosa ), twarzowej ( t. kątowa ) i w niewielkim stopniu podoczodołowej. Krew odpływa natomiast żyłą oczną i twarzową. Nos posia... Krtań .. mięśniowym, co powoduje widoczne przemieszczanie się krtani podczas mówienia. Jej położenie względem odcinka szyjnego kręgosłupa szacuje się na C4 - C6 a wielkość na 5 - 6cm. Do przodu krtań przylega do powięzi szyi, gruczołu tarczowego oraz mięśni szyi. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworz...

Tchawica .. mięśnie: mostkowo - obojczykowo - sutkowy, mostkowo - gnykowy. Długość tchawicy wynosi średnio 10 - 12cm. W czasie ruchów oddechowych lub przełykania tchawica podąża za ruchami krtani. Ściana tchawicy składa się z błony śluzowej, błony włóknistej i zewnętrznej. Błona włóknista zawiera 16 - 20 podkow... Drzewo oskrzelowe .. mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I...

Płuca .. mięśniówki oskrzeli, rozkurcz naczyń, zaś układ współczulny działa do niego przeciwnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Fizjologia oddychania .. mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne umożliwiają unoszenie żeber zwiększając objętość klatki piersiowej, przez co spada ciśnienie w drogach oddechowych prowadzące do wdechu. Wdech trwa tak długo, aż dojdzie do wyrównania ciśnienia pęcherzykowego z ciśnieniem atmosferycznym. W niektórych sytuacjach mecha...

Opłucna .. mięśniowo - przeponowej odchodzących od tętnicy piersiowej wewnętrznej oraz gałęzi oskrzelowych zaopatrujących w krew opłucną płucną. Odpływ żylny jest adekwatny do przebiegu tętnic. Opływ chłonki odbywa się przez węzły chłonne międzyżebrowe mostkowe i kręgowe do węzłów śródpiersiowych przednich i t... Gruczoł krokowy .. mięśniem dźwigaczem odbytu i splotem żylnym pęcherzowym. Przechodząca przez gruczoł cewka moczowa dzieli gruczoł krokowy na część przednia i tylną. Niewielki odcinek między cewką a przewodami wytryskowymi nazywany jest płatem środkowym. Płat środkowy często ulega powiększeniu stwarzając problemy w o...

Moszna .. mięśniówką prącia, krocza i okolicy pachwinowej, powięzi nasiennej zewnętrznej, powięzi mięśnia dźwigacza jądra, mięśnia dźwigacza jądra, powięzi nasiennej wewnętrznej i osłonki pochwowej jądra otaczającej błonę białawą jądra. Osłonka pochwowa będąca przedłużeniem otrzewnej ( błony surowiczej ) posi... Prącie .. mięśniową, tkankę łączną tworzącą powięź powierzchowną prącia oraz powięź głęboką prącia. Skóra prącia ma nieco ciemniejsze zabarwienie i jest owłosiona u nasady prącia. Na stronie dolnej trzonu biegnie ciemniejsze pasmo zwane szwem prącia przechodzący w szew moszny i krocza. Napletek utworzony jest...

Jajowód .. mięśniowa i śluzowa. W całym swym przebiegu występują zmiany grubości warstwy śluzowej, która najgrubsza jest w obrębie bańki jajowodu. Występują tu liczne fałdy podłużne. Ściany jajowodu cechują się dużą elastycznością. Unaczynienie jajowodu pochodzi od tętnicy jajnikowej i macicznej oraz towarzysz... Macica .. mięśnie dna miednicy. W budowie ściany macicy wyróżnia się błonę surowiczą ( otrzewna ), mięśniową i śluzową. Warstwa mięśni zbudowana jest głównie z mięśni gładkich i naczyń. Błona śluzowa trzonu zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, któ...

Cewka moczowa u kobiet .. mięśniowej i śluzowej. Warstwa mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie biegnące podłużnie i okrężnie. Włókna okrężne zdążające w kierunku pęcherza moczowego biorą udział w tworzeniu mięśnia zwieracza pęcherza. Zewnętrznie leżące włókna poprzecznie prążkowane obejmują włókna gładkie i tworzą zwier... Pochwa .. mięśniowej oraz błony śluzowej. Błona mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie ułożone porzecznie i podłużnie. Błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym, posiada liczne fałdki i marszczki, szczególnie w dolnej części pochwy. Błona śluzowa pokryta jest białawą ...

Okres ciąży .. mięśniowa macicy pełni rolę ochronną dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Po zapłodnieniu komórka jajowa przedostaje się do macicy by tam ulec zagnieżdżeniu w błonie śluzowej ( faza wydzielnicza ) górnej lub środkowej części trzonu. Jednak dochodzi do tego dopie... Przysadka .. mięśniówki macicy w czasie porodu. Niedoczynność przysadki jest wynikiem niedoborów hormonów tropowych. Prowadzi do karłowatości i upośledzenie rozwoju biologicznego. Nadczynność natomiast objawia się u dzieci gigantyzmem i przedwczesnym dojrzewaniem zaś u osób dorosłych po zakończeniu wzrostu akrom...

Tarczyca .. mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym. Powierzchnia tylna przylega do tchawicy i za pomocą więzadeł przymocowana jest do krtani. Bocznie i ku tyłowi po obu stronach tarczycy znajdują się tętnica szyjna wspólna, żyła szyjna wewnętrzna i nerw błędny. Biegun górny zachodzi na chrząstki krtani. Bie... Przydatki skóry .. mięśnia przywłosowego, a sam tworzy barierę ochronną przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych w tym bakterii. Wydzielanie podlega regulacji hormonalnej, czyli największe jest w czasie dojrzewania. Dorota Kozera S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową...

Ślinianki .. mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podczas jedzenia czy mowy uciska na leżącą za nią śliniankę współuczestnicząc w wydzielaniu śliny. Od przedniej powierzchni gruczołu uchodzi przewó... Język .. mięśniowym na zewnątrz pokrytym błoną śluzową. Od dołu wypełnia dno jamy ustnej, a przy zamkniętych ustach przylegać może do podniebienia oraz siekaczy dolnych. Język składa się z trzonu, wolnego końca i nasady, którą przytwierdzony jest do dna jamy ustnej. Na grzbietowej powierzchni języka trzon od...

Gardło .. mięśniowej i zewnętrznej. W warstwie mięśniowej obecne są mięśnie odpowiedzialne za zwężanie i dźwiganie gardła. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Przełyk .. mięśniowym łączącym gardło z żołądkiem. Biegnie do tyłu od krtani i tchawicy, a do przodu od kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu ...

Żołądek .. mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada liczne włókna podłużne, szczególnie obecne na krzywiznach, okrężne oraz warstwę włókien skośnych w obrębie dna i trzonu. Błona śluzowa bogata jest w fałdy żołądkowe wijących się podłużnie z góry na dół oraz drobniej... Jelito cienkie .. mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. maltaza, laktaza, lipaza. Unaczynienie jelita cienkiego zapewnione jest przez tętnicę krezkową górną, tętnicę ...

Dwunastnica .. mięśniem zwieraczem odźwiernika o długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduje tu ona z wątrobą i pęcherzyk... Jelito czcze i jelito kręte .. mięśniowa grubsza a śluzowa posiada liczne kosmki. Pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń poniżej poprzecznicy, pomiędzy wstępnicą i zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i maciczno - odbytnicze u kobiet. Przyjmuje się, że część mieszc...

Jelito ślepe .. mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z lewą ścianą jelita grubego, którego część znajdująca się poniżej połączenia jest jelitem ślepym. W miejscu połączenia obu części jelita tworzy się zastawka krętniczo - kątnicza będąca wypustką błony ś... Okrężnica .. mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Odbytnica .. mięśniem zwieraczem zewnętrznym odbytu. Błona śluzowa odbytnicy posiada liczne fałdy poprzeczne i podłużne złożone z błony śluzowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Pęcherzyk żółciowy .. mięśniowym tworzącym zwieracz bańki wątrobowo - trzustkowej ( zwieracz Oddiego ). Wytwarzana przez komórki wątrobowe ( hepatocyty ) żółć nie posiada enzymów trawiennych. Zawiera natomiast lipidy, cholesterol, jony tj. sód, potas, chlor, kwasy żółciowe i barwniki żółciowe. Szacuje się, że dziennie pr...

Serce .. mięśniowe oraz mięśnie brodawkowate ( najczęściej 3 ). Przedsionek lewy od przodu przykryty jest aortą i pniem płucnym, a na ścianie tylnej uchodzą do niego cztery żyły płucne pozbawione zastawek. Na przyśrodkowej ścianie występuje zagłębienie odpowiadające dołowi owalnemu przedsionka prawego. Komor... Szkielet serca i zastawki serca .. mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tylko jej część dolna zbudowana jest z mięśniówki komór. Część górna serca nie posiada włókien mięśniowych, ale błonę włóknistą pokrytą wsierdziem. G...

Układ przewodzący serca .. mięśniowych odpowiedzialnych za skurcz i rozkurcz narządu posiada komórki mięśniowe tworzące układ przewodzący serca. Komórki te mają zdolność samopobudzania się. Wywołują potencjał czynnościowy, który w postaci prądu szerzy się na komórki sąsiednie, które stają się pobudliwe. W skład układu przewod... Układ tętniczy .. mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice typu mięśniowego to większość tętnic obwodowych organizmu. Utr...

Układ żylny .. mięśniowej mięśni szkieletowych. W czasie ruchu, skurcz mięśni szkieletowych kończyn dolnych powoduje ucisk na żyły i wzrost powrotu krwi do serca. Ponadto w czasie oddychania, a dokładniej w fazie wdechu, ujemne ciśnienie w klatce piersiowej wpływa pozytywnie na wzrost powrotu krwi. W żyłach znajdu... Układ mięśniowy .. mięśnie mogą się różnić kształtem. Wyróżniamy mięśnie długie, krótkie, szerokie, płaskie, wrzecionowate, okrężne. Do narządów pomocniczych mięśni należą: powięzie otaczające poszczególne mięśnie lub większe skupienia mięśni, pochewki ścięgien, kaletki maziowe zmniejszające tarcie, bloczki wkoło, któ...

Mięśnie głowy .. mięśnie mimiczne twarzy znajdujące się powierzchownie i działające na skórę twarzy, mięśnie umożliwiające ruchy języka, gałek ocznych i żuchwy. Do mięśni mimicznych, zwanych również wyrazowymi, gdyż odzwierciedlają aktualny stan psychiczny należą mięśnie: sklepienia czaszki, szpary powiek, szpary us... Mięśnie szyi .. mięśnie: mięsień szeroki szyi ( łac. platysma ) oraz mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy ( łac. sternocleidomastoideus ). Pierwszy z nich, mięsień szeroki szyi znajduje się powierzchownie pod skórą w okolicy przednio - bocznej szyi. Jest płaski i ma kształt prostokąta. Biegnie od okolicy podobo...

Mięśnie kończyny górnej .. mięśnie ramienia, przedramienia i ręki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mięśnie obręczy barkowej .. mięśnie obłe. Mięsień naramienny ( łac. musculus deltoideus ) ma kształt trójkąta wierzchołkiem zwróconego ku dołowi. Znajduje się powierzchownie w okolicy barkowej. Rozpoczyna się na obojczyku, łopatce ( wyrostek barkowy ), a kończy na kości ramiennej. Odpowiada on za podniesienie kończyny górnej d...

Mięśnie ramienia Mięśnie ramienia stanowią dwie przeciwstawne czynnościowo grupy mięśni: prostowniki ( mięsień trójgłowy ) i zginacze ( mięsień kruczo - ramienny, dwugłowy i ramienny ). Mięsień kruczo - ramienny ( łac. musculus coracobrachialis ) rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki. Włókna kierują się do dołu... Mięśnie przedramienia .. Mięśnie ramienia, przedramienia i ręki objęte są powięziami, czyli błoną włóknistą, która stanowi ochronę i wspiera pracę mięśni. Przede wszystkim warto wspomnieć o troczku zginaczy, czyli więzadle poprzecznym nadgarstka. Przebiega on poprzecznie z wyniosłości łokciowej na promieniową. Stanowi zatem...

Mięśnie ręki .. Mięśnie ręki utworzone są przez krótkie mięśnie znajdujące się na dłoniowej powierzchni ręki. Dzielimy je na trzy głównej grupy: mięśnie kłębu, kłębika i środkowe dłoni. Do mięśni kłębu należą: odwodziciel krótki, zginacz krótki, przeciwstawiacz i przywodziciel. Mięśnie te posiadają przede wszystkim... Mięśnie kończyny dolnej Mięśnie kończyny dolnej są głównym narządem ruchu człowieka. Stąd kończyna dolna często narażona jest na urazy. Jednak w obrębie kończyn dolnych ( zwichnięcia, złamania ) są one rzadsze w porównaniu z kończyną górną. Ze względu na przyjęcie pionowej postawy ciała kończyny dolne są elementem podporow...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. mięśniem pośladkowym wielkim znajdują się pośladkowy średni i mały. Unaczynienie: tętnica biodrowa wewnętrzna, tętnica udowa. Unerwienie: nerw pośladkowy. Powierzchownie leżący napinacz powięzi szerokiej znajduje się na bocznej części biodra i uczestniczy w zginaniu uda i wyproście stawu kolanowego ... Mięśnie uda Mięśnie uda stanowią dużą masę mięśniową podzieloną na trzy grupy: przyśrodkowa składająca się z przywodzicieli, przednia zawierająca prostowniki oraz tylna - zginacze. Najsilniejszą grupę tworzą prostowniki działające przeciwstawnie do sił grawitacyjnych. Mięśnie grupy przedniej unerwione są przez ...

Mięśnie podudzia .. mięśniem dwugłowym uda, przyśrodkowo mięśniem półbłoniastym i ścięgnistym. Wypełniony jest on tkanką łączną i tłuszczową, zawiera kilka węzłów chłonnych. Poza tym przebiegają tu: nerw piszczelowy, żyła podkolanowa, nerw strzałkowy wspólny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, T... Mięśnie stopy .. Mięśnie stopy możemy podzielić na mięśnie grzbietu i podeszwy. Do mięśni grzbietu stopy należą: prostownik krótki palców, prostownik krótki palucha, do podeszwowych: odwodziciel palucha, zginacz krótki palucha, przywodziciel palucha, odwodziciel palca małego, zginacz krótki palca małego, zginacz kró...

Mięśnie grzbietu .. mięśniem piersiowym większym ). Dźwiga również dolne żebra, przez co jest pomocniczym mięśniem wdechowym. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw piersiowo - grzbietowy. Pozostałe mięśnie tej grupy biorą udział w podnoszeniu łopatki ku górze, a mięśnie zębate unoszą żebra uczestnicząc w fazie wdechu... Mięśnie klatki piersiowej .. mięśniem piersiowym większym znajduje się mięsień piersiowy mniejszy ( łac. m. p. minor ). Jego włókna rozpoczynają się na III - V żebrze biegną zbieżnie do boku i ku górze. Kończą się na wyrostku kruczym łopatki. Wspomaga on czynność mięśnia poprzedniego oraz unosi żebra podczas wdechu. Unaczynieni...

Przepona .. mięśniem oddechowym stanowiącym zarazem granicę pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. Jest to cienki mięsień kształtem zbliżony do kopuły, swoją wypukłością skierowaną do góry, w głąb jamy klatki piersiowej. Dzięki przeponie powiększenie objętości klatki piersiowej odbywa się kosztem jamy brzus... Mięśnie brzucha .. mięśniem rozciągającym się między mostkiem ( jego wyrostkiem mieczykowatym ), żebrami ( V - VII ) a kością łonową. Włókna mięśniowe przebiegają od góry do dołu równolegle oddzielone prostopadłymi do ich przebiegu pasmami łącznotkankowymi na odcinki tworzące smugi ścięgniste. U dołu włókna mięśniowe ...

Dno miednicy .. mięśniem zwieraczem zewnętrznym odbytu. Do przodu od rozworu dla odbytnicy między dolnymi gałęziami kości łonowych znajdują się miejsce dla przejścia cewki moczowej i pochwy. Jednak odwrotnie niż w przypadku przejścia dla odbytnicy nie występuje żadne wzmocnienie i struktury te swobodnie opierają si... Mięśnie dna miednicy .. mięśniem występującym symetrycznie po obu stronach miednicy współtworząc dno miednicy. Ma kształt czterokąta. Rozpoczyna się na wewnętrznej stronie miednicy mniejszej na łuku ścięgnistym dźwigacza odbytu wzmocnionego powięzią mięśnia zasłaniacza wewnętrznego. Łuk ścięgnisty mięśnia zaczyna się na ga...

Mózgoczaszka .. mięśni: rylcowo - gnykowego, rylcowo - gardłowego, rylcowo - językowego i rylcowo - żuchwowego. Pomiędzy wyrostkami znajduje się otwór rylcowo - sutkowy, przez który wychodzi z czaszki nerw twarzowy ( n. VII ). Na powierzchni tylnej części skalistej znajduje się otwór słuchowy wewnętrzny. Z zewnątrz... Twarzoczaszka .. mięśni szyi, gardła czy języka. Nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi kościami. Żuchwa Żuchwa ( łac. mandibula ) jest największą kością twarzoczaszki. Jest nieparzysta i najbardziej ruchoma w porównaniu do innych kości. Kształtem swym przypomina wygiętą podkowę. Składa się z trzonu oraz sym...

Jamy i doły czaszki .. mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podniebienny znajduje się przyśrodkowo od dołu podskroniowego, między szczęką a wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej. Zawiera nerwy i naczynia szczękowe. Ostatni, dół zażuchwowy, mieści się do tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu... Kręgosłup .. mięśni grzbietu. Natomiast pozostałe dwie pary tworzą połączenia z sąsiednimi kręgami. Kręgi szyjne Kręgi szyjne ( łac. vertebrae cervicales ) mają charakterystyczny wygląd, który pozwala je odróżnić od pozostałych kręgów. Ich wyrostki kolczyste zakończone są guzkowato, a poprzeczne ograniczają otwó...

Klatka piersiowa .. mięśniami brzucha. Część kręgosłupowa żebra składa się z główki i szyjki żebra. Na bocznej powierzchni szyjki znajduje się guzek żebra. Miejsce to określa się kątem żebra. Od guzka żebra do przedniej części żebra na dolnym brzegu biegnie bruzda dla naczyń i nerwów międzyżebrowych. Pierwsze żebro róż... Kość ramienna .. mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ramienne. Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, zatem możliwe są ruchy: odwodzenia i przywodzenie, zginania i prostowania, obrotowe i obwodzenia ( połączenie zgięcia, prostowania, odwodzenia i przywodzenia ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Re...

Kości ręki .. mięśnie międzykostne. Kości palców składają się z paliczków. Oprócz kciuka, który zbudowany jest z dwóch paliczków, pozostałe palce utworzone są przez trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy. Koniec dalszy paliczka dalszego posiada guzowatość, która stanowi podłoże opuszki palca. Staw promieniowo ... Obręcz miednicza .. mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata dla połączenia stawowego z kością krzyżową. Grzebień biodrowy to pogrubiony i wypukły górny brzeg talerza. Ku przodowy wytwarza kolec biodrowy przedni ...

Kości uda .. mięśnia czworogłowego uda. Staw kolanowy Staw kolanowy jest największym ze stawów. Tworzy połączenie wypukłych kłykciów kości udowej z wklęsłymi powierzchniami kości piszczelowej. W stawie kolanowym występują dwa półksiężycowate pierścienie włóknisto - chrzęstne pogłębiające powierzchnię stawową zwa... Układ nerwowy .. mięśnia. Stąd podział na synapsy nerwowo - nerwowe, nerwowo - mięśniowe i nerwowo - gruczołowe. Pomiędzy obiema błonami znajduje się niewielka przestrzeń ( szczelina ) synaptyczna. Na tej drodze przekazywany jest impuls nerwowy za pomocą neuroprzekaźników ( neurohormonów ) głównie acetylocholiny, no...

Kresomózgowie .. mięśni ), porażenia ( niemożność wykonywania ruchu ) lub zaburzeń osobowości. Płat ciemieniowy odbiera doznania czuciowe. W przypadku jego uszkodzenia dochodzi do przeciwstronnej niedoczulicy. W płacie potylicznym znajdują się ośrodki wzrokowe. Następstwem uszkodzenia będzie zaburzenie widzenia. W p... Międzymózgowie .. mięśniowe, płynność i precyzję ruchów. Komora trzecia jest przestrzenią znajdującą się w pośrodkowej części międzymózgowia. Bocznie komorę ogranicza wzgórze. Do tyłu łączy się z wodociągiem mózgu, a do przodu za pomocą dwóch otworów międzykomorowych komunikuje się z komorami bocznymi leżącymi powyże...

Śródmózgowie .. mięśniowego i dokładność ruchów. Dodatkowo zawierają m.in. istotę czarną bogatą w duże ilości dopaminy ( neuroprzekaźnik ). Istota czarna łączy się drogami nerwowymi z jądrami podstawy a od ich prawidłowej interakcji zależy hamowanie niektórych ruchów mimowolnych i prawidłowe napięcie mięśni. Pokryw... Móżdżek .. mięśniowe i wpływa na utrzymanie prawidłowej równowagi ciała. Jego uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w wykonywaniu ruchów precyzyjnych, zamaszystych, niezborności ruchowej, obniżenia napięcia mięśni oraz trudności w utrzymywaniu prawidłowej postawy i równowagi ciała. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Rei...

Obwodowy układ nerwowy .. mięśni twarzy. Z kolei nerwy rdzeniowe utworzone są przez 31 par nerwów odchodzących symetrycznie od rdzenia kręgowego. Prowadzą one włókna dla skóry i mięśni szyi, kończyny górnej i dolnej oraz mięśni tułowia. Nerwy rdzeniowe są nerwami mieszanymi złożonymi z włókien ruchowych, czuciowych oraz auto... Nerwy czaszkowe .. mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuch...

Autonomiczny układ nerwowy .. mięśnie gładkie, skórę, mięsień sercowy, gruczoły ) i jest to proces niezależny od naszej woli. Nawet w przypadku utraty przytomności zapewnia zachowanie stałego środowiska wewnątrz ustroju. Układ autonomiczny tworzą jądra pnia mózgu i słupy boczne rdzenia kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajduj... Oko .. mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak sama nazwa wskazuje, jest mocną i twardą błoną włóknistą, zwykle matowa i o szarym zabarwieniu. W części przedniej oka przechodzi ona w rogówkę, która tkwi w twardówce jak szkiełko od zegara. Rogówka jest przezroczystą błoną i główną ...