Długość jajników

anatomia24.pl & długość jajników

Jajnik .. długość jajnika to 2,5 - 5 cm, a szerokość 1,5 - 3 cm. Swoją powierzchnią przyśrodkową jajnik skierowany jest do tyłu. Przylega do niej lejek jajowodu wraz ze swymi strzępkami. Skierowana do przodu powierzchnia boczna przylega do ściany miednicy. Koniec górny jajnika znajduje się poniżej żyły biodro... Jajowód .. długość jajowodu to 14 - 20 cm. W jego przebiegu wyróżnia się lejek, bańkę, cieśń oraz część maciczną. Najbardziej leżący dystalnie ( zewnętrznie ) lejek skierowany jest do dołu i zawiera ruchome strzępki. Najdłuższy ze strzępków tworzy połączenie z jajnikiem w postaci więzadła lejkowo - jajnikowego...