Mięśnie przedramienia

Najprościej mięśnie przedramienia można podzielić na trzy grupy: przednią, tylną i boczną.

Grupa przednia składa się z ośmiu mięśni funkcjonujących jako zginacze. Należą tu mięśnie: nawrotny obły, zginacz promieniowy nadgarstka, dłoniowy długi, zginacz łokciowy nadgarstka, zginacz powierzchowny palców, zginacz głęboki palców, zginacz długi kciuka, nawrotny czworoboczny.

Funkcją mięśni jest zginanie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie ręki, zginanie i przywodzenie ręki, zginanie palcy. Unaczynienie mięśni grupy przedniej pochodzi od tętnicy ramiennej, łokciowej i promieniowej. Większość mięśni zaopatrzona jest we włókna nerwowe nerwu pośrodkowego oprócz zginacza łokciowego nadgarstka (nerw łokciowy) i zginacza głębokiego palców (nerw pośrodkowy i łokciowy).

Grupa boczna obejmuje swym składem cztery mięśnie. Wszystkie mięśnie tej grupy rozpoczynają się na kości ramiennej (nadkłykciu bocznym kości ramiennej). Do mięśni grupy bocznej należą: mięsień ramienno-promieniowy, prostownik promieniowy długi nadgarstka, prostownik promieniowy krótki nadgarstka i odwracacz. Ich zadaniem jest zgięcie przedramienia w stawie łokciowym, nawracanie i odwracanie reki, prostowanie zgiętej ręki. Unaczynienie możliwe jest dzięki tętnicy ramiennej i promieniowej. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu promieniowego.

Grupę tylną tworzy siedem mięśni pełniących funkcję prostowników. Należą tu mięśnie: prostownik palców, prostownik palca małego, prostownik łokciowy nadgarstka, odwodziciel długi kciuka, prostownik krótki kciuka, prostownik długi kciuka, prostownik wskaziciela.

Mięśnie grupy tylnej odpowiadają za prostowanie nadgarstka i palców w stawach śródręczno-paliczkowych, odwodzeniu palców, odwodzeniu ręki w stronę łokciową lub promieniową. Za unaczynienie wymienionych wyżej mięśni odpowiada tętnica łokciowa a unerwienie włókna nerwowe nerwu promieniowego.

Mięśnie ramienia, przedramienia i ręki objęte są powięziami, czyli błoną włóknistą, która stanowi ochronę i wspiera pracę mięśni. Przede wszystkim warto wspomnieć o troczku zginaczy, czyli więzadle poprzecznym nadgarstka. Przebiega on poprzecznie z wyniosłości łokciowej na promieniową. Stanowi zatem zamknięcie kanału nadgarstka utworzonego od strony dłoniowej przez troczek zginaczy i więzadło poprzeczne nadgarstka. Od drugiej strony przez kości nadgarstka. Przez kanał przechodzą struktury tj. ścięgna mięśni zginaczy palców, nerw pośrodkowy.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
  • J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ