Kości ręki

Kości ręki utworzone są przez dwadzieścia siedem kości podzielonych na trzy odcinki: nadgarstek, śródręcze i palce.

Kości nadgarstka stanowi osiem kości o nieregularnych kształtach ułożonych w dwa rzędy. W rzędzie bliższym znajdują się: kość łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta i grochowata, w dalszym: kość czworoboczna większa, czworoboczna mniejsza, główkowata i haczykowata.

Kości śródręcza tworzy pięć kości długich. Końcem bliższym (podstawą) łączą się stawowo z nadgarstkiem i sąsiednią kością śródręcza. Koniec dalszy (głowa) łączy się z podstawą paliczka bliższego. W przestrzeniach międzykostnych pomiędzy kośćmi śródręcza znajdują się mięśnie międzykostne.

Kości palców składają się z paliczków. Oprócz kciuka, który zbudowany jest z dwóch paliczków, pozostałe palce utworzone są przez trzy paliczki: bliższy, środkowy i dalszy. Koniec dalszy paliczka dalszego posiada guzowatość, która stanowi podłoże opuszki palca.

Staw promieniowo-nadgarstkowy jest stawem elipsoidalnym utworzonym przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo-nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła.

Stawy śródnagarstkowe to połączenie kości nadgarstka. Możliwe ruchy to zgięcie dłoniowe i grzbietowe, odwodzenie promieniowe i łokciowe, obwodzenie.

Stawy nadgarskowo-śródręczne i stawy międzyśródręczne są stawami płaskimi o minimalnej ruchomości. Wyjątkiem jest staw dotyczący kciuka, w którym możliwe są ruchy odwodzenia i przywodzenia, przeciwstawienia i odprowadzenia, obwodzenia.

Stawy palców ręki są stawami kulistymi, w których ruch obrotowy nie jest jednak możliwy.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ