Ile litrów moczu na dobę wydala człowiek?

  • 0,5
  • 1,5
  • 2,5

Mocz

Układ moczowy .. moczowy spełnia w organizmie człowieka wiele ważnych dla życia funkcji. Odpowiedzialny jest za produkcję moczu, wydalając tym samym zbędne produkty przemiany materii ( np. mocznik, kwas moczowy, kreatynina ) oraz nadmiar spożywanych substancji, bierz ... Nerka .. moczowego. Nerki położone są w jamie brzusznej i zaotrzewnowo na wysokości Th11 - L3, lewa nieznacznie wyżej od prawej. Inne możliwe lokalizacje to: dół biodrowy, miednica mniejsza, okolica wzgórka łonowego. W pozycji stojącej położenie nerek przemie ...

Nefron .. mocz odprowadzany jest przez kanaliki zbiorcze przechodzące w przewody brodawkowe. Występują dwa rodzaje nefronów: nefrony korowe stanowiące większość wszystkich nefronów ( 80% ) oraz nefrony przyrdzeniowe. W przypadku nefronów korowych ciałka nerkow ... Ciałko nerkowe .. mocz pierwotny. Listek trzewny zbudowany jest z komórek zwanych podocytami przylegającymi do błony podstawnej naczyń włosowatych kłębuszka. Te wyspecjalizowane komórki wytwarzają cytoplazmatyczne wypustki pierwszo i drugorzędowe. Błona, przez którą z ...

Drogi odprowadzające mocz .. mocz zaczynają się cewkami zbiorczymi przechodzącymi w przewody brodawkowate, które uchodzą do kielichów mniejszych, większych i miedniczki nerkowej. Następnie poprzez moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazyno ... Moczowód Moczowód ( łac. ureter ) jest nieco spłaszczonym przewodem łączącym miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym. Jego długość wynosi przeciętnie 30cm, przy czym lewy moczowód jest dłuższy w stosunku do prawego. Charakteryzuje się ponadto dość grubą ścian ...

Pęcherz moczowy .. moczowy ( łac. vesica urinaria ) jest strukturą magazynującą mocz. Uchodzą do niego z jednej strony oba moczowody, z drugiej wychodzi cewka moczowa wyprowadzająca mocz. Pęcherz moczowy swym kształtem dostosowuje się do zawartości. Wypełniony pęcherz ... Cewka moczowa u kobiet .. moczowa ( łac. urethra ) jest przewodem wyprowadzającym mocz z pęcherza moczowego. U kobiet jej długość wynosi średnio 3 - 5 cm. Stwarza to o wiele lepsze warunki dla wnikania drobnoustrojów niż ma to miejsce u mężczyzn. Cewka moczowa u kobiet uchodz ...