Nerwy czaszkowe

Nerwy czaszkowe zaopatrują czuciowo i ruchowo skórę, mięśnie oraz gruczoły głowy i szyi, odpowiadają również za odbiór bodźców wzrokowych czy słuchowych.

Pierwszy nerw czaszkowy (n. I) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej.

Drugi nerw czaszkowy (n. II) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym.

Nerw okoruchowy (n. III) unerwia mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej (prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny dolny).

Nerw bloczkowy (n. IV) unerwia tylko jeden mięsień gałki ocznej (skośny górny).

Nerw trójdzielny (n. V) dzieli się na 3 gałęzie: nerw oczny, szczękowy i żuchwowy, unerwia m.in. spojówkę, błonę śluzową nosa, język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze.

Nerw odwodzący (n. VI) jest kolejnym nerwem gałkoruchowym zaopatrującym tylko jeden mięsień oka (prosty boczny).

Nerw twarzowy (n. VII) unerwia mięśnie mimiczne twarzy, mięśnie szyi, podniebienie i gardło, mięsień strzemiączkowy, ślinianki oraz smakowo język. Opuszcza mózgowie w kącie mostoso-móżdżkowym razem z...

... nerwem przedsionkowo-ślimakowym (n. VIII) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych.

Nerw językowo-gardłowy (n. IX) zaopatruje śliniankę przyuszną, mięśnie podniebienia i gardła, smakowo i czuciowo nasadę języka.

Nerw błędny (n. X) unerwia mięśnie podniebienia i gardła, mięśnie i błonę śluzową krtani oraz narządy wewnętrzne klatki piersiowej (serce, płuca) i jamy brzusznej (przewód pokarmowy).

Nerw dodatkowy (n. XI) zaopatruje mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy i czworoboczny (mięśnie szyi i karku).

Ostatni, nerw podjęzykowy (n. XII), jest nerwem ruchowym języka.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
  • B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ