Jaka powierzchnia stawowa należy do dolnego stawu głowy?

  • kłykcie potyliczne
  • dołki stawowe dolne kręgu szczytowego
  • dołki stawowe górne kręgu szczytowego

Staw głowy

Połączenia kręgów .. Staw szczytowo - potyliczny tworzą kłykcie potyliczne i dołki stawowe pierwszego kręgu szyjnego. Odpowiada on głównie za ruchy zgięcia głowy do przodu i tyłu oraz nieznacznie na boki. Staw szczytowo - obrotowy utworzony przez powierzchnie stawowe pie ... Kość ramienna .. stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduje się przewężenie - szyjka chirurgiczna. Na poszerzonym nieznacznie końcu dalszym k ...

Kości przedramienia .. stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramiennej. Na powierzchni bocznej wyrostka znajduje się powierzchnia stawowa ( wcięcie promieniowe ) dla gł ... Obręcz miednicza .. stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz przesłonięty w większości błoną zasłonową. Przez pozostawiony otwór przechodzą naczynia i nerwy zasłonowe. Kość biodrowa Kość biodrowa ( łac. ...

Kości uda .. stawą zwróconą ku górze, a wierzchołkiem do dołu. Znajduje się do przodu od końca dalszego kości udowej na powierzchni rzepkowej. Powierzchnia tylna rzepki pokryta jest chrząstką szklistą. Rzepka umocowana jest w ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. S ... Kości stopy .. stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pię ...