Mięśnie ramienia

Mięśnie ramienia stanowią dwie przeciwstawne czynnościowo grupy mięśni: prostowniki (mięsień trójgłowy) i zginacze (mięsień kruczo-ramienny, dwugłowy i ramienny).

Mięsień kruczo-ramienny (łac. musculus coracobrachialis) rozpoczyna się na wyrostku kruczym łopatki. Włókna kierują się do dołu i na przyśrodkowej powierzchni, prawie w połowie kości ramiennej, występuje przyczep końcowy mięśnia. Jego zadaniem jest podniesienie i przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny.

Mięsień dwugłowy ramienia (łac. musculus biceps brachii) jest grubym mięśniem złożonym z dwóch głów: głowy długiej i krótkiej. Głowa długa rozpoczyna się na łopatce, w okolicy nad panewką stawu ramiennego, a głowa krótka na wyrostku kruczym łopatki. Obie głowy łączą się następnie ze sobą w jeden mięsień biegnący ku dołowi i do przodu kończący się na kości promieniowej przedramienia. Wynika stąd, że mięsień swym przebiegiem obejmuje dwa stawy (ramienny i łokciowy). Funkcją mięśnia jest podnoszenie ramienia do przodu, odwodzenie i rotacja do wewnątrz. W przypadku stawu łokciowego dochodzi tu do zgięcia oraz odwrócenia przedramienia. Unaczynienie: tętnica pachowa, tętnica ramienna. Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny.

Mięsień ramienny (łac. musculus brachialis) jest mięśniem znajdującym się na przedniej części ramienia pod mięśniem dwugłowym. Rozpoczyna się przede wszystkim w dolnej połowie kości ramiennej biegnąc w dół pokrywa staw łokciowy i kończy się na kości łokciowej. Odpowiada za zgięcie przedramienia w stawie łokciowym. Unaczynienie: tętnica ramienna i promieniowa. Unerwienie: nerw mięśniowo-skórny.

Mięsień trójgłowy ramienia (łac. triceps brachii) jest dużym prostownikiem znajdującym się na tylnej powierzchni przedramienia. Jak sama nazwa na to wskazuje mięsień składa się z trzech głów: głowy długiej, bocznej i przyśrodkowej. Pierwsza z nich rozpoczyna się na łopatce tuż poniżej panewki tworzącej staw ramienny. Pozostałe biorą swój początek na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszystkie głowy łączą się w jedno ścięgno kończące się na wyrostku łokciowym kości łokciowej. Działanie mięśnia uwidacznia się w postaci prostowania przedramienia w stawie łokciowym. Unaczynienie: tętnica ramienna i pachowa. Unerwienie: nerw promieniowy.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
  • J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ