Mięśnie podudzia

W przypadku mięśni podudzia występuje podział na grupy: przednią prostowników, tylną zginaczy i boczną zawierającą mięśnie strzałkowe. Mięśnie podudzia zaopatrywane są w krew przez tętnicę piszczelową przednią i tylną oraz strzałkową.

Do grupy przedniej należą trzy silne mięśnie tj. piszczelowy przedni, prostownik długi palców, prostownik długi palucha, które rozpoczynają się na kościach podudzia a kończą na kościach stopy. Wszystkie wymienione mięśnie zaopatruje nerw strzałkowy. Odpowiadają za zgięcie grzbietowe stopy, jej nawracanie (opuszczenie brzegu przyśrodkowego) i odwracanie (podniesienie brzegu przyśrodkowego) oraz prostowanie palców.

Grupa boczna zwana również grupą mięśni strzałkowych obejmuje wyłącznie dwa mięśnie: strzałkowy długi i krótki. Mięśnie rozpoczynają się na głowie i powierzchni bocznej strzałki, częściowo na kości piszczelowej a kończą na kościach stopy. Mięśnie grupy bocznej pełnią funkcję zginacza podeszwowego stopy. Dodatkowo odwodzą, nawracają stopę. Unerwienie pochodzi od nerwu strzałkowego.

Mięśnie należące do grupy tylenej układają się w dwie warstwy: leżącą powierzchownie i głęboką. Do pierwszej zalicza się: mięsień trójgłowy łydki i podeszwowy, drugiej: podkolanowy, piszczelowy tylny, zginacz długi palucha, zginacz długi palców. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw piszczelowy. Mięśnie grupy tylnej biorą udział w zgięciu stopy w kierunku podeszwy, odrywają piętę od podłoża podczas chodzenia, odwracają i przywodzą stopę, wreszcie zginają palce. Poza tym działając na staw kolanowy powodują jego zgięcie, a przy zgiętym kolanie rotację podudzia na zewnątrz lub do wewnątrz.

Mięsień trójgłowy łydki (łac. musculus triceps surae) znajduje się najbardziej zewnętrznie na tylnej powierzchni goleni. Składa się z dwóch mięśni: brzuchatego łydki oraz płaszczkowatego. Zaczynają się one na kości udowej i głowie strzałki biegną do dołu łączą w pojedyncze ścięgno piętowe tzw. ścięgno Achillesa kończąc się na guzie piętowym.

Dół podkolanowy znajduje się w tylnej okolicy podkolonowej od góry i boku otoczony mięśniem dwugłowym uda, przyśrodkowo mięśniem półbłoniastym i ścięgnistym. Wypełniony jest on tkanką łączną i tłuszczową, zawiera kilka węzłów chłonnych. Poza tym przebiegają tu: nerw piszczelowy, żyła podkolanowa, nerw strzałkowy wspólny.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
  • J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ