łuki kręgowe

anatomia24.pl & łuki kręgowe

Kręgosłup .. łukiem kręgowym znajduje się otwór kręgowy. Nakładające się na siebie kręgi tworzą kanał kręgowy, w którym przebiega rdzeń kręgowy. Zwykle odejście łuku w stosunku do trzonu znajduje się poniżej. W początkowym jego przebiegu na górnym i dolnym brzegu wyróżnia się wcięcia kręgowe. Zatem przy nałożeni...