Do pochwy

anatomia24.pl & do pochwy

Moczowód .. pochwy uchodzi do pęcherza moczowego. Moczowód unaczyniony jest przez gałęzie tętnicy nerkowej, jądrowej lub jajnikowej, aorty i tętnic biodrowych wspólnych w części brzusznej, zaś w obrębie miednicy przez tętnicę odbytniczą środkową, pęcherzową dolną i maciczną u kobiet. Naczynia żylne w postaci sp... Pęcherz moczowy .. pochwa. Od góry i tyłu pęcherz moczowy przylega do otrzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odbytnicę czy macicę ) tworząc zagłębienia odbytniczo - pęcherzowe i pęcherzowo - maciczne. Jednak tylko szczyt oraz szczyt i tylna ściana pęcherza ...

Układ oddechowy .. pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech umożliwiają mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnę... Nos .. pochylona do przodu. Powierzchnie boczne, również trójkątne, są nieruchome u góry oraz ruchome w swojej części dolnej tworzącej skrzydła nosa. Trzecia powierzchnia, tylna, jest strukturą umowną przechodzącą w jamę nosową. Brzeg przedni stanowi grzbiet nosa przechodząc ku górze w nasadę nosa ( miejsc...

Jama nosowa .. pochodzi z pierwszej i drugiej gałęzi nerwu trójdzielnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Krtań .. pochylonych do przodu. Między połączeniem obu blaszek znajduje się wcięcie tarczowe górne. U mężczyzn bardziej uwidocznione. Chrząstki krtani U mężczyzn krtań jest bardziej uwidocznione. Na chrząstce, po jej obu stronach, znajdują się przyczepy m.in. zwieracza dolnego gardła, a także połączenia więz...

Płuca .. pochylone ku dołowi i w przód. Płuco otoczone jest w tym miejscu opłucną ścienną tworząc osklepek opłucnej. Podstawa płuca przylegająca do przepony jest wklęsła i również obejmuje serce. W płucach znajduje się około 3 milionów pęcherzyków płucnych, których łączna powierzchnia porównywana jest do trz... Fizjologia oddychania .. pochyłe i mostkowo - obojczykowo - sutkowe. Wydech jest procesem biernym i umożliwiają go mięśnie brzuszne i międzyżebrowe wewnętrzne. Pojemność płuc Powietrze wypełniające płuca można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego ( średnio 500ml ) nazywana jest objętością ...

Opłucna .. pochodzi od tętnic międzyżebrowych tylnych, gałęzi śródpiersiowych, przełykowych, tętnic przeponowych górnych odchodzących od aorty piersiowej, gałęzi międzyżebrowych przednich, tętnicy osierdziowo - przeponowej, tętnicy mięśniowo - przeponowej odchodzących od tętnicy piersiowej wewnętrznej oraz gał... Jądro .. pochodzi z tętnicy jądrowej odchodzącej od aorty brzusznej, tętnicy nasieniowodu i dźwigacza jądra. Żyły towarzyszą tętnicom i po wyjściu z śródjąrza tworzą splot wiciowaty będący największym składnikiem powrózka nasiennego i wytwarzający żyłę jądrową po opuszczeniu kanału pachwinowego. Po stronie p...

Najądrze .. pochodzących z cewek sieci jądra i przylega do bieguna górnego. Głowa najądrza przechodzi w położony do tyłu trzon, a ten dalej w ogon. Ogon najądrza u swego dołu przechodzi w część początkową nasieniowodu. Najądrze otoczone jest błoną surowiczą z wyjątkiem powierzchni dolnej przylegającej do jądra... Nasieniowód .. pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Pęcherzyk nasienny .. pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Gruczoł krokowy .. pochodzi z tętnic pęcherzowych dolnych, tętnicy odbytniczej dolnej, zaś żylnie towarzyszy tętnicom uchodząc do splotu sterczowego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów chłonnych biodrowych wewnętrznych. Za unerwienie odpowiedzialny jest splot sterczowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia...

Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. pochodzi z tętnicy opuszki prącia. Włókna nerwowe pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Moszna .. pochwowej jądra otaczającej błonę białawą jądra. Osłonka pochwowa będąca przedłużeniem otrzewnej ( błony surowiczej ) posiada dwie blaszki: trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszką trzewną a ścienną znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W stanach zapalnych mog...

Prącie .. pochodzi od tętnicy sromowej wewnętrznej, tętnic sromowych zewnętrznych. Krew żylna odpływa żyłą grzbietową prącia leżącą pod powięzią głęboką. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów pachwinowych lub węzłów biodrowych wewnętrznych. Prącie jest bogato unerwionym narządem. Unerwienie pochodzi od nerwu sr... Układ płciowy żeński .. pochwa oraz zewnętrznie znajdujące się wargi sromowe większe, mniejsze oraz łechtaczka. Pochwa jest narządem umożliwiającym wprowadzenie nasienia, zaś bańka jajowodu najczęstszym miejscem zapłodnienia, czyli wniknięcia plemnika do komórki jajowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia czło...

Jajnik .. pochwowego tworzące splot jajnikowy oraz korzenie nerwowe Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Jajowód .. pochodzi od tętnicy jajnikowej i macicznej oraz towarzyszących im żył biegnących w kierunku splotu macicznego. Odpływ chłonki następuje do węzłów chłonnych lędźwiowych. Włókna nerwowe odchodzą od splotu maciczno - pochwowego i jajnikowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, T...

Macica .. do pochwy. Należy zwrócić uwagę, że macica położona jest skośnie, tak, że obie wargi tylnie kontaktują się z tylną ścianą pochwy. Macica jest narządem mięśniowym, który wewnątrz posiada wydrążoną w kształt trójkąta jamę macicy podstawą zwróconą ku górze. W kątach trójkąta znajdują się ujścia: parzys... Cewka moczowa u kobiet .. pochwą przebija przeponę moczowo - płciową uchodząc na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Biegnie prawie pionowo kierując się od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbudowana jest z dwóch warstw: błony ...

Pochwa .. dolny pochwy poprzez ujście przechodzi do przedsionka pochwy. U dzieci i dziewic ujście zasłonięte jest błoną dziewiczą, czyli fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa się z błony zewnętrznej, mięś... Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. pochwy i zwykle ukryte są pod wargami sromowymi większymi. Ku przodowi obie wargi łączą się ze sobą w ten sposób, że część boczna zachodzi nad łechtaczkę tworząc fałd zwany napletkiem łechtaczki, natomiast część przyśrodkowa zbiega się na dolnej powierzchni łechtaczki tworząc wędzidełko łechtaczki. ...

Przedsionek pochwy .. pochwy ( łac. vestibulum vaginae ) jest zagłębieniem ograniczonym wargami sromowymi mniejszymi, wędzidełkiem łechtaczki i od tyłu wędzidełkiem warg sromowych. Uchodzą tu cewka moczowa i pochwa. Ujście cewki moczowej znajduje się na brodawce cewkowej, około 2 - 3 cm do tyłu od łechtaczki. Kierując si... Łechtaczka .. pochwy. Budową łechtaczka zbliżona jest do prącia. Posiada parzyste ciała jamiste, które rozpoczynają się odnogami łechtaczki zakończonymi stożkowato i przyczepione są do dolnych gałęzi kości łonowych oraz gałęzi kulszowych skąd biegną do góry, przyśrodkowo i do przodu od spojenia łonowego łączą się...

Cykl menstruacyjny .. pochwę w postaci krwawienia miesięcznego. Fazy cyklu menstruacyjnego Cykl menstruacyjny podzielono na pięć faz. Pierwsza z nich, faza wzrastania rozpoczyna się w 5 dniu krwawienia i trwa do 16 dnia. Podczas jej trwania pod wpływem hormonów estrogenowych dochodzi do rozrostu błony śluzowej i wydłużen... Układ wewnątrzwydzielniczy .. pochodzi nazwa. W obrębie układu dokrewnego występują wysoko wyspecjalizowane narządy, a uwalniane przez nie hormony regulują czynność niektórych docelowych narządów, gdzie biorą udział w metabolizmie, procesach wzrostu, regeneracji czy dojrzewaniu i zachowaniu gatunku. Ponadto docelowy narząd wysył...

Przysadka .. pochodzi od tętnicy szyjnej wewnętrznej przez tętnice przysadkowe dolne oraz koła tętniczego przez tętnice przysadkowe górne. Krew odpływa natomiast do zatok jamistych. Występuje tu jednak układ wrotny utworzony przez bogaty splot żylny. Unerwienie przysadki pochodzi z włókien nerwowych układu auton... Tarczyca .. pochodzi od tętnic tarczowych górnych i dolnych zaopatrujących głównie płaty gruczołu, węzina otrzymuje dopływ krwi od tętnicy tarczowej najniższej. Odpływ krwi odbywa się przez splot tarczowy nieparzysty do żył tarczowych górnych, dolnych i najniższych. Chłonka uchodzi do węzłów szyjnych głębokich ...

Przytarczyce .. pochodzi od tętnic przytarczycznych odchodzących od tętnic tarczowych dolnych. Opływ krwi jest analogiczny do przebiegu tętnic. Odpływ chłonki odbywa się przez węzły przytchawicze do węzłów szyjnych głębokich. Unerwienie pochodzi od włókien nerwowych tarczycy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: ... Nadnercza .. pochodzi od tętnicy nadnerczowej górnej odchodzącej od tętnicy przeponowej dolnej, dalej od tętnicy nadnerczowej środkowej odchodzącej od aorty brzusznej oraz tętnicy nadnerczowej dolnej odchodzącej od tętnicy nerkowej. Naczynia żylne są również drogą dla wydzielanych w nadnerczach hormonów. Krew od...

Skóra .. pochodzi z włókien autonomicznych, mózgu i rdzenia kręgowego. Występuje w postaci wolnych zakończeń nerwowych tworzących sploty, liczne szczególnie na granicy skóry właściwej z naskórkiem oraz w obrębie mieszków, gruczołów i naczyń włosowych oraz w formie receptorów wrażliwych na dotyk, ucisk, ciepł... Przydatki skóry .. pochewka. Pomiędzy brodawką a warstwą nabłonkową znajdują się komórki barwnikowe ( melanocyty ) nadające włosu odpowiednią barwę. W okresie wzrostu włosa można rozróżnić 3 okresy. Pierwszy to okres wzrostu, w którym znajduje się nie mniej niż 3/4 włosów na głowie. Na tym etapie włos jest dobrze wyks...

Język .. pochodzi od nerwu podjęzykowego ( n. XII ), błędnego ( n. X ) i językowo - gardłowego ( n. IX ), trójdzielnego ( n. V ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Przełyk .. pochodzi od tętnicy podobojczykowej, aorty, tętnicy żołądkowej lewej i przeponowej lewej. Naczynia żylne łączą się tworząc sploty leżące pod śluzówką. Występuje tu połączenie układu żyły wrotnej i głównej górnej. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów szyjnych głębokich oraz śródpiersiowych. Dorota Koz...

Żołądek .. pochodzi od tętnicy żołądkowej ( prawej i lewej ), żołądkowo - sieciowej ( prawej i lewej ) i śledzionowej. Odpływ chłonki możliwy jest do węzłów żołądkowych, odźwiernikowych, trzustkowo - śledzionowych i trzustkowych. Włókna nerwowe odchodzą od nerwu błędnego oraz splotu trzewnego. Dorota Kozera A... Jelito cienkie .. pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Jelito grube .. pochodzi od tętnicy krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą ... Wątroba .. pochodzi od tętnicy wątrobowej właściwej oraz tętnic dodatkowych odchodzących np. od tętnicy krezkowej górnej czy nerkowej prawej. Największą ilość krwi do wątroby doprowadza żyła wrotna. Powstaje ona z połączenia żyły krezkowej górnej, krezkowej dolnej i śledzionowej. Krew z wątroby odpływa żyłami ...

Trzustka .. pochodzi z włókien splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Naczynia i nerwy serca .. pochodzi od tętnic wieńcowych odchodzących od początkowego odcinka aorty wstępującej. Naczynia występują w liczbie dwóch tętnic - prawej i lewej. Tętnica wieńcowa prawa biegnie w bruździe wieńcowej w prawo pod prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej tylnej, jako gałąź międzykomorowa tyln...

Śledziona .. pochodzące z grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynność śledziony polega na magazynowaniu krwi, niszczeniu zużytych erytrocytów, leukocytów ( krwinek białych ) i trombocytów ( płytek krwi ), wytwarzaniu limfocytów ( komórek układu odpornościowego ) i monocytów, udziale w odpowiedzi immunologicznej m.i... Układ mięśniowy .. pochewki ścięgien, kaletki maziowe zmniejszające tarcie, bloczki wkoło, których owijają się mięśnie oraz trzeszczki. Mięśnie szkieletowe są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała i wykonywanie ruchów dowolnych. Tworzą one grupy mięśni współdziałających podczas wykonywania ruchu oraz ...

Mięśnie głowy .. pochodzi od włókien nerwu twarzowego, za unaczynienie odpowiedzialne są odgałęzienia tętnic szyjnych. Mięśnie otaczające szpary powiek umożliwiają unoszenie i opuszczanie brwi, zamykanie i otwieranie szpary powiekowej zarówno spokojne jak i mocne ich zaciskanie. Ponadto rozwierają woreczek łzowy i u... Mięśnie szyi .. pochodzi od tętnicy podobojczykowej i tętnicy szyjnej zewnętrznej. Warstwa środkowa mięśni szyi utworzona jest przez mięśnie łączące się z kością gnykową i w zależności od położenia względem niej zwane mięśniami pod - lub nadgnykowymi. Do mięśni podgnykowych należą mięśnie: mostkowo - gnykowy, łopat...

Mięśnie przedramienia .. pochodzi od tętnicy ramiennej, łokciowej i promieniowej. Większość mięśni zaopatrzona jest we włókna nerwowe nerwu pośrodkowego oprócz zginacza łokciowego nadgarstka ( nerw łokciowy ) i zginacza głębokiego palców ( nerw pośrodkowy i łokciowy ). Grupa boczna obejmuje swym składem cztery mięśnie. Wszy... Mięśnie ręki .. pochewki ścięgien ręki. Są to łącznotkankowe błony otulające ścięgna i chroniące je przed rezultatami tarcia. Mięśnie ręki utworzone są przez krótkie mięśnie znajdujące się na dłoniowej powierzchni ręki. Dzielimy je na trzy głównej grupy: mięśnie kłębu, kłębika i środkowe dłoni. Do mięśni kłębu nale...

Mięśnie uda .. pochodzi od tętnicy udowej. W obrębie grupy przedniej znajduje się mięsień krawiecki oraz czworogłowy uda. Mięsień czworogłowy uda ( łac. quadriceps femoris ) mieści się na powierzchni przedniej uda i zbudowany jest z czterech głów kończących się jednym wspólnym ścięgnem na rzepce i kości piszczelow... Mięśnie podudzia .. pochodzi od nerwu strzałkowego. Mięśnie należące do grupy tylenej układają się w dwie warstwy: leżącą powierzchownie i głęboką. Do pierwszej zalicza się: mięsień trójgłowy łydki i podeszwowy, drugiej: podkolanowy, piszczelowy tylny, zginacz długi palucha, zginacz długi palców. Wszystkie mięśnie zaop...

Mięśnie stopy .. pochodzi od tętnicy podeszwowej, łuku podeszwowego oraz tętnicy strzałkowej. Na podeszwie znajduje się rozścięgno podeszwowe położone pod skórą i tkanką tłuszczową. Jest ono podobne do rozcięgna dłoniowego. Rozpoczyna się na guzie piętowym, biegnie w stronę palców i kończy rozdzielając na pięć pasm ... Mięśnie grzbietu .. pochodzi od nerwu dodatkowego ( n.XI ). Mięsień najszerszy grzbietu ( łac. musculus latissimus dorsi ) znajduje się w dolnej i bocznej okolicy grzbietu. Kształtem przypomina trójkąt podstawą skierowaną w kierunku kręgosłupa, wierzchołkiem ku okolicy pachowej. Mięsień odpowiada za opuszczanie, przywo...

Mięśnie klatki piersiowej .. pochewce mięśnia prostego brzucha. Wszystkie włókna łączą się w jedno ścięgno biegnące od strony przyśrodkowej do boku i kończące się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, obracanie go do wewnątrz, przywodzenie ramie... Mięśnie brzucha .. pochewkę mięśnia prostego brzucha, a u dołu łączą się z więzadłem pachwinowym lub kończą na grzebieniu kości biodrowej. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus internus abdominis ) wyglądem przypomina mięsień poprzedni, jednak przebieg jego włókien jest odmienny. Mianowicie przebi...

Dno miednicy .. pochwy a odbytem, ma długość niespełna 2,5 cm. U mężczyzn jest nieco dłuższe. Dno miednicy utworzone jest przez dwie warstwy mięśni, większa warstwa nazywa się przeponą miednicy, mniejsza przeponą moczowo - płciową. Obie przepony mięśniowe posiadają swoje powięzie, które okrywają je na górnej i doln... Mięśnie dna miednicy .. pochwa. Mięsień dźwigacz odbytu odpowiada za prawidłowe uniesienie przepony miednicy i odbytu oraz zwęża światło odbytnicy. Unaczynienie: tętnica sromowa wewnętrzna, tętnica pęcherzowa dolna. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S3 - S4, nerw sromowy. Mięsień guziczny ( łac. musculus coccygeus ) jest parzyst...

Mózgoczaszka .. pochylona z góry i przodu do dołu i do tyłu. Ze względu na wygląd zwana stokiem. Bocznie trzon łączy się z ze skrzydłami większymi, w tym miejscu przebiega również bruzda dla tętnicy szyjnej wewnętrznej. Powierzchnia przednia trzonu skierowana jest do jamy nosowej. Skrzydła większe odchodzą bocznie ... Klatka piersiowa .. pochyłego przedniego oraz bruzdę dla tętnicy podobojczykowej. Żebra ustawione są w ten sposób, że utworzona przez nie ściana przednia jest ustawiona skośnie ku dołowi i do przodu. Żebra połączone są z kręgami stawami żebrowo - kręgowymi, natomiast z mostkiem za pomocą stawów mostkowo - żebrowych. Do...

Unaczynienie mózgu .. pochodzi z dwóch źródeł: dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych oraz dwóch tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się w nieparzystą tętnicę podstawną mózgu. Od tętnicy podstawnej odchodzą gałęzie zaopatrujące móżdżek, most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrzne tworząc koło...