Drogi przewodzenia bólu

anatomia24.pl & drogi przewodzenia bólu

Międzymózgowie .. drogi przewodzenia bodźców czuciowych ( dotyku, bólu i temperatury ). Od góry wzgórze przykryte jest półkulami mózgu, przyśrodkowo znajduje się komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu położona jest szyszynka. Szy...