Z jakimi kośćmi jest połączona żuchwa?

  • szczękowymi
  • skroniowymi
  • podniebiennymi

żuchwa

Mózgoczaszka .. żuchwową i jarzmową. Część łuskowa skierowana jest do boku, natomiast część skalista ma kształt piramidy i przebiega prostopadle w stosunku do poprzedniej części. Ponadto szczytem wnika przyśrodkowo i do przodu pomiędzy kość potyliczną a klinową. Zat ... Twarzoczaszka .. żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością pła ...

Jamy i doły czaszki .. żuchwowy. Dół skroniowy znajduje się symetrycznie na bocznej części czaszki, od dołu ogranicza go łuk jarzmowy. Zawiera on mięsień skroniowy, naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerw ...