Białka krwi

anatomia24.pl & białka krwi

Układ moczowy .. białek, węglowodanów, lipidów, wytwarzaniu witaminy D, reniny oraz erytropoetyny ( hormon peptydowy stymulujący erytropoezę ). Nerki są również miejscem działania wielu hormonów wytwarzanych przez ustrój tj. aldosteron, wazopresyna czy angiotensyna. Bierze zatem udział w regulacji ciśnienia krwi. Za... Fizjologia oddychania .. białkami krwi lub zostają przekształcone. Transport tlenu odbywa się głównie przy udziale hemoglobiny, a dwutlenek węgla transportowany jest głównie w postaci wodorowęglanów, w mniejszym stopniu w formie rozpuszczonej lub związanej z hemoglobiną. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człow...

Wątroba .. białek, wytwarzanie ciał ketonowych ), białek ( produkcja albuminy, protrombiny, fibrynogenu i czynników krzepnięcia krwi, przemiana aminokwasów do mocznika ) oraz magazynowaniu żelaza, witaminy A, D i B. Dodatkowo wątroba odpowiada za metabolizm leków, przekształca hem w bilirubinę, produkuje żółć ... Śledziona .. biała. Miazga czerwona zawiera liczne naczynia krwionośne, erytrocyty i leukocyty, miazga biała - limfocyty pochodzące z grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynność śledziony polega na magazynowaniu krwi, niszczeniu zużytych erytrocytów, leukocytów ( krwinek białych ) i trombocytów ( płytek krwi ), wyt...