Gdzie następuje wymiana gazowa?

  • na całej długości układu oddechowego
  • w oskrzelach i płucach
  • w pęcherzykach płucnych

Wymiana gazowa

Układ oddechowy .. wymiana gazowa odbywa się między krwią matki i zarodka. Po porodzie, kiedy układ oddechowy jest już w pełni sprawny możliwe jest samodzielne oddychanie. Do układu oddechowego zaliczamy: nos, jamę nosową, gardło ( miejsce skrzyżowania z drogą pokarmow ... Drzewo oskrzelowe .. wymiana gazowa między powietrzem oddechowym a krwią. Oskrzeliki oddechowe wraz z przewodzikami pęcherzykowymi i pęcherzykami płucnymi nazywane są gronkiem płucnym, elementarną jednostką czynnościową płuc. Budowa ściany oskrzeli początkowo przypomina ...

Płuca .. wymianie gazowej. Pneumocyty typu II odpowiedzialne są głównie za produkcję substancji fosfolipidowej ( surfaktantu ), która jest związkiem powierzchniowo czynnym obniżającym napięcie powierzchniowe pęcherzyków płucnych, co chroni je przed zapadaniem ... Fizjologia oddychania .. Wymiana gazowa w płucach nosi miano oddychania zewnętrznego. Za regulację oddychania odpowiada ośrodek oddechowy zlokalizowany w rdzeniu przedłużonym i moście. Wywołuje on powstanie rytmu oddychania, kontroluje głębokość i częstość oddechu w zależnoś ...