Jak leżą naczynia w płucu lewym od góry ku dołowi?

  • oskrzele nadtętnicze, tętnica płucna, oskrzele podtętnicze, żyła płucna
  • żyła płucna górna, oskrzele nadtętnicze, tętnica płucna, oskrzele podtętnicze, żyła płucna dolna
  • żyła płucna górna, oskrzele nadtętnicze, tętnica płucna, oskrzele podtętnicze

Naczynia płuca

Płuca .. naczynia ( tętnica płucna, żyła płucna górna i dolna, tętnice i żyły oskrzelowe ) oraz nerwy tworzące z kolei korzeń płuca. Korzeń płuca objęty jest opłucną schodzącą ku dołowi i tworzącą krezkę płuca. Przed wnęką, w śródpiersiu, znajduje się serce o ...