Jakie hormony wytwarza tylny płat przysadki?

  • prolaktyna, oksytocyna
  • oksytocyna, wazopresyna
  • wazopresyna, prolaktyna

Hormony przysadki

Układ wewnątrzwydzielniczy .. hormony uwalniane prosto do krwi, skąd pochodzi nazwa. W obrębie układu dokrewnego występują wysoko wyspecjalizowane narządy, a uwalniane przez nie hormony regulują czynność niektórych docelowych narządów, gdzie biorą udział w metabolizmie, procesach ... Przysadka .. hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośrednią, główną i guzową sięgającą do lejka. Płat tylny przysadki, zwany nerwowym łączy się z lejkiem. Włókna nerwowe biegnące z wyżej położonego podwzgórza biegną w kierunku płata tylnego w postac ...

Podwzgórze .. hormony pobudzające ( liberyny ) i hamujące ( statyny ) proces uwalniania hormonów przysadkowych. Do tylnego płata przysadki są transportowane drogą aksonalną wazopresyna i oksytocyna powstające w jądrach nadwzrokowych i przykomorowych podwzgórza, sk ... Nadnercza .. hormonów. Krew odpływa przez żyłę nadnerczową uchodzącą po prawej stronie do żyły głównej dolnej, a po lewej do żyły nerkowej. Chłonka odpływa do węzłów chłonnych lędźwiowych. Unerwienie rdzenia jest bogatsze w stosunku do kory nadnerczy. Pochodzi od ...