Trzewa

anatomia24.pl & trzewa

Układ moczowy .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Nerka .. trzewnowo na wysokości Th11 - L3, lewa nieznacznie wyżej od prawej. Inne możliwe lokalizacje to: dół biodrowy, miednica mniejsza, okolica wzgórka łonowego. W pozycji stojącej położenie nerek przemieszczone jest o 4 - 5cm do dołu. Ruchomość oddechowa nerek powoduje ich przemieszczanie się średnio o 2...

Nefron .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Ciałko nerkowe .. trzewny pokrywa naczynia włosowate, a listek ścienny otoczenie kłębuszka. Między obu listkami znajduje się przestrzeń kłębuszka, czyli światło torebki, którym odpływa przefiltrowany mocz pierwotny. Listek trzewny zbudowany jest z komórek zwanych podocytami przylegającymi do błony podstawnej naczyń w...

Drogi odprowadzające mocz .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Moczowód .. trzewnowo sąsiadując od tyłu z wyrostkami żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z...

Pęcherz moczowy .. trzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odbytnicę czy macicę ) tworząc zagłębienia odbytniczo - pęcherzowe i pęcherzowo - maciczne. Jednak tylko szczyt oraz szczyt i tylna ściana pęcherza moczowego mężczyzn sąsiaduje z pętlami jelitowymi. Ś... Układ oddechowy .. trzebny tlen. W pierwszych etapach życia zarodek ludzki oddycha całą powierzchnią ciała, a dopiero po wytworzeniu łożyska wymiana gazowa odbywa się między krwią matki i zarodka. Po porodzie, kiedy układ oddechowy jest już w pełni sprawny możliwe jest samodzielne oddychanie. Do układu oddechowego zal...

Nos .. Trzecia powierzchnia, tylna, jest strukturą umowną przechodzącą w jamę nosową. Brzeg przedni stanowi grzbiet nosa przechodząc ku górze w nasadę nosa ( miejsce połączenia z czołem ), a ku dołowi w wierzchołek nosa. Brzegi boczne tworzą zaś obustronnie bruzdę nosowo - skrzydłową. Budowa nosa oparta je... Jama nosowa .. trzenią ograniczoną z jednej strony nozdrzami przednimi oraz ku tyłowi nozdrzami tylnymi przechodzącymi w część nosową gardła. Jama nosowa podzielona jest na dwie połowy przegrodą nosa i zwęża się ku górze. Długość jamy nosowej wynosi 6 cm, wysokość 4cm. Każda z jam nosowych utworzona jest przez ści...

Zatoki przynosowe .. trzeniami powietrznymi w kościach twarzoczaszki biorącymi udział w ogrzewaniu i nawilżaniu wdychanego powietrza. Powstają wskutek wpuklania się błony śluzowej jamy nosowej w otaczającą kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronnie. Największą z pośród nic... Krtań .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I...

Tchawica .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I... Oskrzela główne .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I...

Drzewo oskrzelowe .. trze. Po odejściu od oskrzela głównego wyróżnia się kolejno oskrzela płatowe, segmentowe, podsegmentowe ulegające kolejnym podziałom aż do oskrzelików końcowych. Przy podziale przekrój i długość zmniejsza się. Od oskrzelików końcowych odchodzą oskrzeliki oddechowe tworzące przewodziki pęcherzykowe z... Płuca .. trzeń ta nazywa się śródpiersiem ( łac. mediastinum ). Płuca podzielone są szczelinami międzypłatowymi na płaty. Prawe płuco posiada trzy płaty: górny, środkowy i największy dolny, a szczeliny dzielące narząd to szczelina skośna i pozioma. Płuco lewe posiada jedynie dwa płaty: górny i dolny oraz szc...

Fizjologia oddychania .. trze wypełniające płuca można podzielić na kilka frakcji. Objętość powietrza wdychanego i wydychanego ( średnio 500ml ) nazywana jest objętością oddechową. Podczas spokojnego wdechu objętość, jaka może zwiększyć objętość oddechową to wdechowa objętość zapasowa ( około 3000ml ), zaś wydechowa to wyde... Opłucna .. trzeń nazwana jamą opłucnej, która wypełniona jest niewielką ilością płynu surowiczego. Obie blaszki kontaktują się ze sobą. W niektórych stanach chorobowych dochodzi do gromadzenia się płynu, krwi czy treści ropnej w jamie opłucnej. Unaczynienie opłucnej pochodzi od tętnic międzyżebrowych tylnych, ...

Śródpiersie .. trzenią oddzielającą płuco prawe od lewego i ograniczoną od przodu mostkiem, z tyłu natomiast kręgosłupem. Od dołu granicę śródpiersia wyznacza przepona, ku grze łączy się z szyją. Ze względów topograficznych śródpiersie ulega podziałowi na śródpiersie górne i dolne, a dolne z kolei na przednie, śro... Układ płciowy męski .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Jądro .. trzewną a ścienną błony surowiczej znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W stanach zapalnych mogą się tu gromadzić jego znaczne ilości w postaci wodniaka. Na tylnym brzegu tkanka łączna wnika do jądra w postaci klina ( tzw. śródjądrze ) tworząc przegródki... Najądrze .. trzewnego i nerkowego, które tworzą splot jądrowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Nasieniowód .. trzewną. Nasieniowód zarówno prawy jak i lewy zakończone są bańką nasieniowodu. Poszerzony odcinek obu nasieniowodów ma budowę gruczołową i wytwarza wydzielinę pobudzającą plemniki. Obie bańki znajdują się między dnem pęcherza a odbytnicą i biegną zbieżnie do gruczołu krokowego. Każda bańka na swym ... Pęcherzyk nasienny .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Cewka moczowa u mężczyzn .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Gruczoł krokowy .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II...

Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Moszna .. trzewnej ( błony surowiczej ) posiada dwie blaszki: trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszką trzewną a ścienną znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W stanach zapalnych mogą się tu gromadzić jego znaczne ilości tworząc wodniaka. Moszna jest odpowiednikiem warg...

Powrózek nasienny .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Prącie .. trzech walcowatych struktur połączonych ze sobą tkanką łączną. Dwie z nich, nazwane ciałami jamistymi, znajdują się po górnej stronie prącia, natomiast trzecia to ciało gąbczaste położone pośrodkowo po stronie dolnej. Ciała jamiste ściśle do siebie przylegają, przedzielone są pojedynczą przegrodą pr...

Układ płciowy żeński .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Jajnik .. trzewnej przebiegającym obustronnie od bocznych brzegów macicy w kierunku ściany miednicy i obejmującym jajnik. Wymienione więzadła tworzą strukturę stabilizującą jajnik, mimo tego umożliwiają mu ruch. Budowa wewnętrzna jajnika opiera się na obecności rdzenia oraz obwodowo leżącej kory. Powierzchnia...

Jajowód .. trzewną, i stanowi górny brzeg więzadła szerokiego macicy. Obie blaszki otrzewnej kontaktują się poniżej jajowodu, pomiędzy nimi przebiegają naczynia i włókna nerwowe. Stanowią one krezkę jajowodu. W skład ściany jajowodu wchodzą: najbardziej zewnętrznie położona błona surowicza, mięśniowa i śluzowa... Macica .. trzewną. Prawidłowa macica, u kobiet, które jeszcze nie rodziły swym kształtem przypomina nieco spłaszczoną w płaszczyźnie czołowej i odwróconą gruszkę. Z tego względu można wyróżnić trzon ( corpus uteri ), cieśń ( isthmus uteri ) i szyjkę ( cervix uteri ). Najwyżej położony trzon jest najszerszą cz...

Cewka moczowa u kobiet .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II... Pochwa .. trzewna pokrywa tylną część sklepienia pochwy, skąd przechodzi dalej na przednią ścianę odbytnicy. Ściana pochwy składa się z błony zewnętrznej, mięśniowej oraz błony śluzowej. Błona mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie ułożone porzecznie i podłużnie. Błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem wiel...

Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Przedsionek pochwy .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Łechtaczka .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Cykl menstruacyjny .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Okres ciąży .. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej... Układ wewnątrzwydzielniczy .. Trzeba również wspomnieć o innych narządach tj. serce ( przedsionkowy peptyd natriuretyczny ), nerki ( kalcytriol ), wątroba ( somatomedyna, kalcydiol ), szyszynka ( melatonina ), skóra ( witamina D3 ), przewód pokarmowy ( gastryna, cholecystokinina, sekretyna i VIP ). Niektóre hormony produkowane s...

Przysadka .. trzecią komorą mózgu. Przeciętna wielkość przysadki to 12 - 15 mm mierzona poprzecznie, zaś od góry ku dołowi wynosi 6 mm. Od góry przysadka graniczy ze skrzyżowaniem nerwów wzrokowych oraz pasmem wzrokowym. Struktury te od przysadki oddziela przepona siodła ( opona twarda ). Do tyłu od przysadki zn... Nadnercza .. trzewnowo w tylnej części jamy brzusznej powyżej nerek, ale w obrębie ich torebki tłuszczowej. Wielkość nadnerczy wynosi przeciętnie 5 cm na 3 cm. Wyróżniono powierzchnię przednią, tylną, podstawę oraz brzeg boczny i przyśrodkowy. Objęte są dodatkowo torebką włóknistą. Nadnercza swoją powierzchnią t...

Żołądek .. trzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą więzadła wątrobowo - żołądkowego, żołądkowo - przeponowego, żołądkowo - śledzionowego, żołądkowo - okrężniczego. Ściana żołądka zbudowana jest z warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mię... Jelito cienkie .. trzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. maltaza, laktaza, lipaza. Unaczynienie jelita cienkiego zapewnione jest przez tętnicę k...

Jelito grube .. trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchownych. Włókna nerwowe pochodzą od nerwu błędnego, odcinka krzyżowego rdzenia kręgowego. Oddawanie stolca możliwe jest dzięki współdziałania tłoczni brzusznej oraz perystaltyki jelita grubego. Ośrodek odpowiedzialny za wypróżnianie znajduje si... Okrężnica .. trzeciego kręgu krzyżowego przechodząc w odbytnicę. Błona śluzowa okrężnicy wydziela śluz w znacznych ilościach, nie posiada kosmków. Poza tym na zewnętrznej powierzchni ściany występują tu trzy pasma błony mięśniowej tworzące taśmy oraz liczne wypuklenia okrężnicy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Rei...

Wątroba .. trzewną. Liczne więzadła częściowo wpływają na jej umocowanie w jamie brzusznej. Podstawową jednostką anatomiczno - czynnościową wątroby jest hepatocyt. Hepatocyty układają się w ten sposób, że tworzą beleczki wątrobowe otoczone naczyniami krwionośnymi i przewodami żółciowymi śródpłacikowymi. Te z k... Trzustka .. trzeni zaotrzewnowej jamy brzusznej. Jej długość nie przekracza 20 cm, a wysokość 5 cm. Ma podłużny kształt, nieco haczykowato zakrzywiony. Trzustka znajduje się w górnej części jamy brzusznej, do przodu od kręgosłupa na wysokości L1 - 2. Jej ułożenie jest poprzeczne do osi ciała, większą częścią ( ...

Pęcherzyk żółciowy .. trzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewód pęcherzykowy. Przewód pęcherzykowy wyprowadza żółć z pęcherzyka do przewodu wątrobowego wspólnego wytwarzając tym samym przewód żółciowy wspólny. Jego długość to około 4 cm. Biegnie do tyłu, dołu i na lewo wytwarzając ł... Otrzewna .. trzewna ( łac. peritoneum ) jest błoną surowiczą pokrywającą wewnętrzną część jamy brzusznej i jamy miednicy oraz mieszczące się w nich narządy. Składa się z dwóch blaszek: zewnętrznej wyściełającej ściany jamy brzusznej - otrzewnej ściennej i leżącej bardziej do wewnątrz otrzewnej trzewnej pokrywaj...

Szkielet serca i zastawki serca .. trzech płatków. Ograniczają ujścia z obu komór serca. Są one kieszonkowato uwypuklone w kierunku komór. Ściana serca zbudowana jest z trzech warstw. Od wewnątrz znajduje się wsierdzie, środkowo warstwa mięśniowa w postaci śródsierdzia oraz zewnętrznie położone nasierdzie. Wsierdzie ( łac. endocardiu... Aorta i gałęzie aorty .. trzewnego, tętnicy krezkowej górnej i dolnej oraz krzyżowej pośrodkowej. Tętnica szyjna wspólna ( łac. arteriae carotis communis ) jest parzystym naczyniem prowadzącym krew z aorty do głowy i szyi, nie oddaje gałęzi bocznych. Prawa tętnica szyjna wspólna jest krótsza od lewej. Oba naczynia biegną bo...

Węzły chłonne .. trzewi: śródpiersiowe przednie, śródpiersiowe tylne i środkowe ( tchawiczo - oskrzelowe, oskrzelowo - płucne, płucne, okołoaortalne ). Węzły chłonne brzucha i miednicy leżące zaotrzewnowo: trzewne, lędźwiowe, biodrowe, krzyżowe oraz węzły chłonne trzewi: żołądkowe, trzustkowo - śledzionowe, wątrobow... Śledziona .. trzewną oraz tkanką włóknistą, która wysyła w głąb narządu liczne pasma łącznotkankowe ( beleczki ). Poza tym wnętrze stanowi tkanka siateczkowata, zwana miazgą. Występują dwa rodzaje miazgi: zewnętrznie znajdująca się miazga czerwona oraz bardziej do wewnątrz miazga biała. Miazga czerwona zawiera l...

Układ mięśniowy .. trzeszczki. Mięśnie szkieletowe są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy ciała i wykonywanie ruchów dowolnych. Tworzą one grupy mięśni współdziałających podczas wykonywania ruchu oraz mięśnie działające przeciwstawnie ( antagonistycznie ). Podział topograficzny mięśni: mięśnie głowy i szy... Mięśnie ramienia .. trzech głów: głowy długiej, bocznej i przyśrodkowej. Pierwsza z nich rozpoczyna się na łopatce tuż poniżej panewki tworzącej staw ramienny. Pozostałe biorą swój początek na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszystkie głowy łączą się w jedno ścięgno kończące się na wyrostku łokciowym kości łokciowe...

Dno miednicy .. trzew zaczął spoczywać na dnie miednicy. Stąd odgrywa ona ważną rolę. Potocznie nazywane kroczem, dno miednicy utworzone jest przez mięśnie poprzecznie prążkowane oraz powięzie. Miejsca, przez które przechodzą m.in. cewka moczowa czy odbytnica zmniejszają wytrzymałość konstrukcji i w niektórych przy... Układ kostno-stawowy .. trzeń, w której znajduje się szpik kostny ( odpowiedzialny za krwiotworzenie ). W młodym wieku szpik jest czerwony, zaś z wiekiem zastępuje go szpik żółty składający się głównie z komórek tłuszczowych nieprodukujących krwinek krwi. Z zewnątrz kość tworzy istota zbita pokryta okostną, a w części staw...

Obręcz miednicza .. trzech części: kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wszystkie kości łączą się mniej więcej w części środkowej kości miednicznej. Zewnętrznie i bocznie znajduje się zagłębienie, czyli panewka stawu biodrowego. Poniżej panewki znajduje się otwór zasłonowy ograniczony przez kość kulszową i łonową oraz... Kości stopy .. Trzeszczki są małymi, okrągłymi kostkami o nieznanej funkcji wchodzącymi w skład torebki stawowej lub ścięgna. Staw skokowy górny jest połączeniem bloczka kości skokowej i powierzchni stawowych bocznych z powierzchnią stawową kości piszczelowej i obu kostek obejmujących widełkowato kość skokową. Jes...

Kresomózgowie .. trzecią. W obrębie kresomózgowia mieszczą się jądra podstawne, czyli skupienie istoty szarej w obrębie istoty białej półkuli mózgu. Należą do nich: ciało prążkowane, przedmurze i ciało migdałowate. Ciało prążkowe to największe z jąder podstawnych. Składa się z jądra soczewkowatego i ogoniastego, któ... Międzymózgowie .. trzecią. Podwzgórze położone jest w części dolnej międzymózgowia. Podwzgórze uwypukla się do przodu w postaci guza popielatego a do dołu, jako lejek łączący się z przysadką. Przysadka jest gruczołem dokrewnym odpowiedzialnym za wytwarzanie i wydzielanie hormonów przysadkowych i podwzgórza. Do przodu...

Śródmózgowie .. trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego... Opony mózgowo-rdzeniowe .. trzenie: podpajęczynówkowa ( między oponą miękką a pajęczą ), podtwardówkowa ( między oponą twardą a pajęczą ) oraz nadtwardówkowa ( powyżej opony twardej ). Płyn mózgowo - rdzeniowy występujący również w układzie komorowym mózgu oraz kanale centralnym rdzenia kręgowego znajduje się w przestrzeni po...

Oko .. trzech warstw: leżącej zewnętrznie twardówki, środkowej naczyniówki i wewnętrznej siatkówki. Wewnątrz gałki ocznej znajdują się: komora przednia i komora tylna gałki ocznej, soczewka oraz ciało szkliste. Do narządów dodatkowych oka należą: mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka...