Co obejmuje przedsionek błędnika kostnego?

  • ślimak i woreczek
  • woreczek i łagiewkę
  • łagiewkę i ślimak

Błędnik kostny

Ucho .. błędnik kostny ) wypełnionym płynem zwanym przychłonką ( perylimfą ), w której zawieszony jest błędnik błoniasty zawierający śródchłonkę ( endolimfę ). Błędnik kostny zbudowany jest z przedsionka, kanałów półkolistych i ślimaka. Przedsionek składa si ...