Tętnica szyjna wewnętrzna gałęzie

anatomia24.pl & tętnica szyjna wewnętrzna gałęzie

Unaczynienie mózgu .. tętnicze mózgu pochodzi z dwóch źródeł: dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych oraz dwóch tętnic kręgowych. Tętnice kręgowe łączą się w nieparzystą tętnicę podstawną mózgu. Od tętnicy podstawnej odchodzą gałęzie zaopatrujące móżdżek, most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrz...