Gdzie leży węzeł zatokowo przedsionkowy serca?

  • na granicy pierwotnej zatoki żylnej i przedsionka prawego
  • na granicy wtórnej zatoki żylnej i przedsionka prawego
  • na granicy wtórnej zatoki żylnej i przedsionka lewego

Węzeł zatokowo przedsionkowy

Układ przewodzący serca .. węzeł zatokowo - przedsionkowy ( SA ), węzeł przedsionkowo - komorowy ( AV ), pęczek Hisa ( pęczek przedsionkowo - komorowy ), odnogi pęczka i włókna Purkiniego, czyli końcowa sieć komórek przewodzących. Rozrusznikiem całego układu jest węzeł zatokow ...