W jakim narządzie występują tętniczki pędzelkowe?

  • w sercu
  • w grasicy
  • w śledzionie

Tętniczki

Układ krążenia .. tętniczym a żylnym ( gradient ciśnienia ). Krew płynie od miejsca o wyższym ciśnieniu do miejsca o ciśnieniu niższym. Ciśnienie tętnicze jest wynikiem pulsacyjnego wyrzutu krwi z komór i odpowiedzi tętnic na ich rozciąganie. Prawidłowo ciśnienie skur ... Szkielet serca i zastawki serca .. tętniczych ( aorty i pnia płucnego ). Zastawki stanowią połączenie między przedsionkiem a komorą oraz zapobiegają cofaniu się krwi. Zastawki przedsionkowo - komorowe utworzone są przez płatki zbudowane z tkanki włóknistej otoczonej wsierdziem przytwi ...

Układ naczyniowy .. tętniczych, żylnych i limfatycznych, dzięki czemu tworzy zamknięty układ w postaci krążenia dużego ( układowe ) oraz małego ( płucne ). Duże naczynia tętnicze wychodzące z komór serca dzielą się na mniejsze naczynia i kończą w postaci naczyń włosowat ... Układ tętniczy .. tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice typu mięśniowego to większ ...

Aorta i gałęzie aorty .. tętnicze. W miejscu tym tętnica szyjna wewnętrzna oddaje tętnice dla mózgowia: tętnicę łączącą tylną i przednią, naczyniówkową, przednią mózgu i środkową mózgu. Tętnica szyjna zewnętrzna ( łac. arteriae carotis externa ) po podziale kieruje się w oko ...