Od tyłu w

anatomia24.pl & od tyłu w

Moczowód .. od tyłu z wyrostkami żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, naczyniami okrężniczymi po stronie lewej, a z żyłą główną dolną po... Pęcherz moczowy .. tyłu od spojenia łonowego, a do przodu od odbytnicy. U kobiet pomiędzy odbytnicą a pęcherzem moczowym występuje macica i pochwa. Od góry i tyłu pęcherz moczowy przylega do otrzewnej. Z tyłu w miejscu ujść moczowodów otrzewna przechodzi na narządy leżące za pęcherzem ( np. odbytnicę czy macicę ) twor...

Jama nosowa .. tyłu od małżowiny górnej znajduje się zachyłek klinowo - sitowy, a za nim otwór zatoki klinowej. Nabłonek oddechowy jamy nosowej stanowi wielorzędowy nabłonek migawkowy ( zawierający rzęski ) wychwytujący i transportujący zanieczyszczenia na zewnątrz jamy nosowej, czyli w kierunku odwrotnym do wdych... Zatoki przynosowe .. tyłu od małżowiny nosowej górnej, czyli powyżej dna zatoki powodując tym samym niekorzystne warunki dla odpływu wydzieliny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczekli...

Krtań .. tyłu od nasady języka i kości gnykowej. Ogranicza ona wejście do krtani. Z jej brzegów bocznych ku tyłowi do chrząstek nalewkowatych biegną fałdy błony śluzowej zwane fałdami nalewkowo - nagłośniowymi. Dolna część nagłośni łączy się odpowiednim więzadłem z powierzchnią tylną chrząstki tarczowatej. J... Oskrzela główne .. tyłu od oskrzela lewego znajduje się przełyk. Oskrzela główne skierowane są ku dołowi i bocznie. Kąt odejścia oskrzela prawego jest łagodniejszy, zaś oskrzele lewe przebiega niemal poziomo. Ponadto oskrzele lewe jest dłuższe i biegnie pod łukiem aorty. Różnica obejmuje również przekrój, który w przy...

Śródpiersie .. tyłu natomiast kręgosłupem. Od dołu granicę śródpiersia wyznacza przepona, ku grze łączy się z szyją. Ze względów topograficznych śródpiersie ulega podziałowi na śródpiersie górne i dolne, a dolne z kolei na przednie, środkowe i tylne. Śródpiersie górne ograniczone jest z jednej strony przez mostek,... Najądrze .. tyłu trzon, a ten dalej w ogon. Ogon najądrza u swego dołu przechodzi w część początkową nasieniowodu. Najądrze otoczone jest błoną surowiczą z wyjątkiem powierzchni dolnej przylegającej do jądra. Pod błoną surowiczą znajduje się tkanka łączna, brak zaś błony białawej. W budowie wewnętrznej wyróżnia...

Nasieniowód .. tyłu. Ostatnim zgięciem zawraca przyśrodkowo do dna pęcherza moczowego ( część miednicza ). Nasieniowód w części miedniczej pokryty jest otrzewną. Nasieniowód zarówno prawy jak i lewy zakończone są bańką nasieniowodu. Poszerzony odcinek obu nasieniowodów ma budowę gruczołową i wytwarza wydzielinę po... Gruczoł krokowy .. tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie podstawy gruczołu z dnem za pomocą włókien mięśniowych. Powierzchnia przednia leży do tyłu od spojenia łonowego i łączy się z nim za pomocą więzadła łonowo - sterczowego. Powierzchnia ...

Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. tyłu od cewki moczowej. Od gruczołów odchodzą przewody długości 3 - 4 cm biegnące obok cewki i uchodzące do jej opuszki. W swojej budowie wewnętrznej posiadają komórki śluzowe produkujące przezroczystą i ciągnącą się wydzielinę. Unaczynienie gruczołu pochodzi z tętnicy opuszki prącia. Włókna nerwowe... Prącie .. Od tyłu pokrywa ją również mięsień opuszkowo - gąbczasty odpowiedzialny za wytrysk nasienia. Właściwe ciało gąbczaste jest kształtu walcowatego i leży na powierzchni dolnej prącia. Cewka moczowa przebiega przez właściwe ciało gąbczaste bardziej przy jego powierzchni górnej. Wszystkie trzy struktury ...

Jajnik .. tyłu. Przylega do niej lejek jajowodu wraz ze swymi strzępkami. Skierowana do przodu powierzchnia boczna przylega do ściany miednicy. Koniec górny jajnika znajduje się poniżej żyły biodrowej zewnętrznej. Jest miejscem przyczepu dla więzadła wieszadłowego ( wypustki więzadła szerokiego ), w którego o... Macica .. od tyłu na wysokości części nadpochwowej, cieśni, trzonu, przechodzi na powierzchnię przednią i tu na wysokości cieśni przechodzi na pęcherz moczowy. Zagłębienie między macicą a pęcherzem nosi nazwę zagłębienie pęcherzowo - macicznego, z tyłu zaś zagłębienia odbytniczo - macicznego. Od brzegów boczn...

Cewka moczowa u kobiet .. tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbudowana jest z dwóch warstw: błony mięśniowej i śluzowej. Warstwa mięśniowa zawiera włókna mięśniowe gładkie biegnące podłużnie i okrężnie. Włókna okrężne zdążające w ki... Pochwa .. tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i góry do przodu i ku dołowi. Kształtem swym pochwa zbliżona jest do cylindra, który ulega zwężeniu w dolnym odcinku przypominając literę H. Koniec gó...

Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. tyłu zaś spoidło tylne. Pomiędzy wargami znajduje się szczelina sromu, długości średnio 8 cm. Powierzchnia zewnętrzna warg sromowych większych pokryta jest owłosieniem i zawiera liczne gruczoły łojowe i potowe. Wewnętrznie znajduje się skóra swą budową zbliżona do błony śluzowej. Wargi sromowe mniej... Przedsionek pochwy .. od tyłu wędzidełkiem warg sromowych. Uchodzą tu cewka moczowa i pochwa. Ujście cewki moczowej znajduje się na brodawce cewkowej, około 2 - 3 cm do tyłu od łechtaczki. Kierując się do tyłu, za brodawką cewkową, znajduje się ujście pochwy. Kształt i wielkość ujścia są osobniczo zmienne i zależą od akt...

Przysadka .. tyłu od skrzyżowania nerwów wzrokowych. Przysadka jest narządem nieparzystym znajdującym się w pośrodkowej części dołu czaszki połączonym lejkiem z trzecią komorą mózgu. Przeciętna wielkość przysadki to 12 - 15 mm mierzona poprzecznie, zaś od góry ku dołowi wynosi 6 mm. Od góry przysadka graniczy ze... Jama ustna .. tyłu cieśnią gardzieli. U góry znajduje się podniebienie twarde, miękkie, z którego zwisa języczek podniebienny, a po bokach znajdują się policzki i biegną fałdy błony śluzowej w postaci łuku podniebienno - językowego oraz podniebienno - gardłowego. Między tymi łukami, w zagłębieniu, leży obustronni...

Ślinianki .. od tyłu wyrostkiem sutkowatym i mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a od góry przewodem słuchowym zewnętrznym. Ślinianka przyuszna ma kształt zbliżony do trójkąta. Gałąź żuchwy podczas jedzenia czy mowy uciska na leżącą za nią śliniankę współuczestnicząc w wydzielaniu śliny. Od przedniej pow... Przełyk .. tyłu od krtani i tchawicy, a do przodu od kręgosłupa. Rozpoczyna się na wysokości szóstego kręgu szyjnego ( C6 ), kończy zaś na poziomie dziesiątego lub jedenastego kręgu piersiowego ( Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i br...

Żołądek .. tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żołądkiem, obok skierowane ku górze dno, poniżej trzon, który ulega zagięciu w stronę prawą i kończy się odźwiernikiem. W jego miejscu z kolei znajduje się mięsień zwieracz odźwiernika, który zamyka bądź umożliwi... Wątroba .. tyłu zaś ogoniasty. Poza tym znajdują się tu zagłębienia i szczeliny m.in. dla pęcherzyka żółciowego, żyły głównej dolnej, żołądka, dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wą...

Trzustka .. tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mniejszych przewodzików. Większy przewód trzustkowy ( przewód Wirsunga ) biegnie prz... Pęcherzyk żółciowy .. tyłu, dołu i na lewo wytwarzając łuk. Przewód wątrobowy wspólny długości 2 - 6 cm biegnie od wnęki wątroby, często równolegle z przewodem pęcherzykowym, z którym łączy się w przewód żółciowy wspólny ( łac. ductus choledochus ) uchodzący na brodawce większej dwunastnicy. Tuż przed ujściem dwunastnicz...

Serce .. tyłu od mostka i chrząstek żebrowych a do przodu od przełyku i aorty. Większość serca ( 2/3 ) mieści się po stronie lewej od osi ciała. Położenie serca może się zmieniać w stanach chorobowych sąsiednich narządów. Serce ma kształt zbliżony do spłaszczonego od przodu stożka wierzchołkiem skierowanego ... Układ tętniczy .. tyłu zataczając niewielki łuk. Pod łukiem aorty dzieli się na tętnice płucne zaopatrujące odpowiednie płuca. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. A. Szczeklik: Chorob...

Aorta i gałęzie aorty .. tyłu i na lewo powyżej tętnicy płucnej lewej. Stąd biegnie do śródpiersia tylnego ( część zstępująca ), gdzie umiejscawia się na lewo od kręgosłupa. Część aorty znajdująca się w klatce piersiowej nosi nazwę aorty piersiowej, z której zstępuje przez rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd na... Grasica .. tyłu od mostka, poniżej tarczycy i do przodu w stosunku do położenia tchawicy. W części tylnej graniczy również z wielkimi naczyniami tj. aorta, żyła główna dolna i żyła ramienno - głowowa. Zbudowana jest z dwóch płatów prawego i lewego o gąbczastej spoistości. Z zewnątrz otacza ją włóknista torebka...

Mięśnie szyi .. tyłu do dołu i przodu. Zbudowany jest z dwóch głów. Rozpoczyna się na końcu mostkowym obojczyka i powierzchni przedniej rękojeści mostka, kończy na wyrostku sutkowatym kości skroniowej oraz bocznej części kości potylicznej. W pozycji leżącej umożliwia podniesienie głowy, zaś przy ustalonej głowie un... Mięśnie obręczy barkowej .. tyłu i na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw pachowy. Mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy ( łac. musculus supraspinatus, infraspinatus ) są strukturami rozpoczynającymi się na łopatce w dole nadgrzebieniowym lub podgrzebieniowym, a kończące się na guzku większym kości ra...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. tyłu blaszką głęboką powięzi szerokiej, przodu - blaszką powierzchowną powięzi szerokiej. Przez kanał udowy pod wpływem wzmożonego ciśnienia wewnątrzbrzusznego może nastąpić przedostanie się jelit wraz z otrzewną i wytworzenie przepukliny udowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człow... Mięśnie grzbietu .. tyłu i obrocie do wewnątrz ramienia. Dzięki niemu możliwe jest podciąganie się na drążku ( wraz z mięśniem piersiowym większym ). Dźwiga również dolne żebra, przez co jest pomocniczym mięśniem wdechowym. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw piersiowo - grzbietowy. Pozostałe mięśnie tej grupy biorą...

Mięśnie brzucha .. tyłu i boku ku dołowi, do przodu i w stronę przyśrodkową. Wejście do kanału tworzy pierścień pachwinowy głęboki, wyjście zaś pierścień pachwinowy powierzchowny. Ścianę przednią kanału pachwinowego tworzy rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego, tylną - powięź poprzeczna brzucha. Ściana górna utworzo... Dno miednicy .. tyłu kość guziczną i bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje się pomiędzy przedsionkiem pochwy a odbytem, ma długość niespełna 2,5 cm. U mężczyzn jest nieco dłuższe. Dno miednicy utworzone jest przez dwie warstwy mięśni, większa warstwa nazywa się przeponą miednicy, mniejsza przeponą ...

Mięśnie dna miednicy .. tyłu i przyśrodkowo kończąc w środku ścięgnistym krocza, czyli między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzi... Mózgoczaszka .. tyłu w części górnej z kością klinową u dołu z lemieszem. Od blaszki sitowej odchodzą ku dołowi liczne komórki sitowe, czyli kość, w której znajdują się liczne jamki. Przestrzenie te ograniczają od boku i przyśrodkowo biegnącymi pionowo blaszkami. Na części przyśrodkowej, tworzącej ścianę boczną jam...

Twarzoczaszka .. tyłu, zakończone są dwoma wyrostkami: dziobiastym oraz kłykciowym oddzielone od siebie wcięciem, przez które przebiegają nerw i naczynia dla mięśni żwacza. Wewnętrznej powierzchni żuchwy znajdują się otwór żuchwy, języczek żuchwy ograniczające wejście do kanału żuchwy, którym biegną naczynia i nerwy... Jamy i doły czaszki .. tyłu od gałęzi żuchwy i do przodu od wyrostka sutkowego. Znajduje się w nim ślinianka przyuszna, nerw twarzowy, gałęzie tętnicy szyjnej zewnętrznej i nerw uszno - skroniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka...

Kręgosłup .. tyłu od wyrostka dodatkowego. Otwór kręgowy ma kształt trójkątny. Kręgi krzyżowe Kręgi krzyżowe ( łac. vertebrae sacrales ) zrośnięte są ze sobą w jedną kość krzyżową. Ma ona kształt klina podstawą zwróconego ku górze a wierzchołkiem ku dołowi łącząc się z kością guziczną. Powierzchnia przednia kośc... Połączenia kręgów .. tyłu oraz nieznacznie na boki. Staw szczytowo - obrotowy utworzony przez powierzchnie stawowe pierwszego i drugiego kręgu szyjnego. Wzmacniają go więzadło krzyżowe kręgu szczytowego i wierzchołka zęba. Staw odpowiedzialny jest za ruchy obrotowe głowy, przy czym krąg pierwszy obraca się razem z głową...

Kości obręczy barkowej .. tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi koniec, barkowy, łączy się z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy stanowi połączenie obojczyka z klatką piersiową. Powierzchnie stawowe utworzone są pr... Obręcz miednicza .. tyłu. Posiada trzon współtworzący panewkę ( 2/5 panewki ) i talerz, czyli spłaszczoną część kości. Powierzchnia tylna talerza jest miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata d...

Kości uda .. tyłu, krętarz mniejszy. Koniec dalszy kości udowej ulega poszerzeniu wytwarzając dwa kłykcie: większy przyśrodkowy i mniejszy boczny. Oba kłykcie są bardziej wypukłe ku tyłowi, gdzie przedzielone są dołem międzykłykciowym. Na powierzchni przedniej oba kłykcie są ze sobą połączone i wytwarzają powier... Kości podudzia .. tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międzykłykciowej znajdują się małe guzki międzykłykciowe, natomiast do prz...

Międzymózgowie .. tyłu łączy się z wodociągiem mózgu, a do przodu za pomocą dwóch otworów międzykomorowych komunikuje się z komorami bocznymi leżącymi powyżej i bocznie w stosunku do komory trzeciej. Komora trzecia komunikuje się z jamą podpajęczynówkową i zatokami opony twardej przez trzy otwory: pośrodkowy ( Magend... Móżdżek .. tyłu od rdzenia przedłużonego. Wypełnia dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżdżek składa się z centralnie położonego robaka i dwóch półkul. Półkule móżdżku łączą się z pniem mózgu za pomocą konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak...

Oko .. tyłu przez tęczówkę i przylegającą część soczewki. Wypełniona jest płynem zwanym cieczą wodnistą. W kącie utworzonym przez rogówkę i tęczówkę ( kąt tęczówkowo - rogówkowy ) znajduje się ciało rzęskowe oraz tkanka łączna w obrębie, której zachodzi przesączanie cieczy wodnistej do zatoki żylnej twardó... Ucho .. tyłu od przedsionka znajdują się 3 kanały półkoliste: tylny, boczny i przedni ułożone do siebie prostopadle. Każdy kanał zakończony jest bańką, w której mieści się narząd osklepkowy odpowiedzialny za ruch obrotowy, zaś łagiewka i woreczek posiadają narząd otolitowy odpowiedzialny za obieranie bodźcó...