Grasica

Grasica (łac. thymus) jest narządem śródpiersia przedniego, zaliczanym również do narządów układu wewnątrzwydzielniczego. Uwalniane przez nią hormony to: tymozyna, tymostymulina, tymulina, THF. Ponadto odgrywa ważną rolę w układzie limfatycznym.

Grasica zawiaduje całym układem chłonnym oraz wytwarza limfocyty (komórki układu odpornościowego), głównie w okresie płodowym i dziecięcym. Okresem, w którym grasica jest najbardziej rozwinięta jest, z tego wniosek, wiek dziecięcy. Występuje już u noworodków, jako narząd wielkości do 15 g by w wieku 2-3 lat osiągnąć największą wielkość około 37 g. W okresie dojrzewania narząd zaczyna zanikać i stopniowo jest zastępowany przez tkankę tłuszczową (proces inwolucji). Proces zanikania związany jest ze wzrostem poziomu hormonów płciowych, na które jest wrażliwa.

U dziecka grasica znajduje się w górnej części klatki piersiowej, a dokładniej śródpiersiu przednim, do tyłu od mostka, poniżej tarczycy i do przodu w stosunku do położenia tchawicy. W części tylnej graniczy również z wielkimi naczyniami tj. aorta, żyła główna dolna i żyła ramienno-głowowa. Zbudowana jest z dwóch płatów prawego i lewego o gąbczastej spoistości. Z zewnątrz otacza ją włóknista torebka wysyłająca w głąb gruczołu liczne przegródki dzieląc ją w ten sposób na płaciki. Część zewnętrzna płacików tworzy korę, wewnętrzna rdzeń.

Grasica bierze udział w procesie odporności organizmu. Produkowane w szpiku kostnym limfocyty trafiają do grasicy, gdzie nabywają zdolności rozpoznawania obcych antygenów. Następnie gotowe do pełnienia swej roli limfocyty trafiają do obwodowych narządów chłonnych tj. węzły chłonne, śledziona, gdzie zachodzić będzie wytwarzanie limfocytów potomnych z nabytymi już wcześniej umiejętnościami.

Za unaczynienie grasicy odpowiada tętnica podobojczykowa, zaś za unerwienie nerw błędny i część współczulna układu autonomicznego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów śródpiersiowych przednich.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
  • J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ