Zgrubieniem jakiej warstwy mięśniowej wywołana jest zastawka odźwiernika?

  • okrężnej
  • podłużnej
  • skośnej

Odźwiernik

Żołądek .. odźwiernikową oraz skierowaną nieco do góry powierzchnię przednią, nieco do dołu tylną, wypukły brzeg zwany krzywizną większą i wklęsły skierowany w prawo i do tyłu brzeg zwany krzywizną mniejszą. Wpust znajduje się w miejscu połączenia przełyku z żo ... Jelito cienkie .. odźwiernikową żołądka, a na drugim końcu uchodzi do jelita grubego. Zachodzą tu dalsze procesy trawienia oraz wchłanianie prostych substancji odżywczych. Budowa ściany jelita cienkiego obejmuje otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemies ...

Dwunastnica .. odźwiernika o długości 25 - 30 cm. Ułożenie dwunastnicy przypomina podkowę zwróconą wypukłym brzegiem do prawej strony, a wklęsłym obejmuje ona głowę trzustki. Najwyżej położony odcinek dwunastnicy jest nieco poszerzony i nosi nazwę opuszki. Sąsiaduj ...