Szew strzałkowy łączy

anatomia24.pl & szew strzałkowy łączy

Mózgoczaszka .. szew strzałkowy. Do przodu kość ciemieniowa łączy się z kością czołową, do tyłu z kością potyliczną. Od dołu występuje połączenie z kością klinową, skroniową. Kość potyliczna Kość potyliczna ( łac. os occipitale ) znajduje się najbardziej ku tyłowi i u podstawy czaszki. Wyróżnia się w niej część pod...