Przyśrodkowy

anatomia24.pl & przyśrodkowy

Nerka .. przyśrodkowy, biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia jest zaokrąglona i przylega do otrzewnej, a tylna nieco spłaszczona. Biegun górny skierowany jest przyśrodkowo, dolny bocznie, przez co bieguny dolne są od siebie bardziej oddalone w stosunku do biegunów górnych. Brzeg boczny jest regularny i... Moczowód .. przyśrodkowym. W części brzusznej leży on zaotrzewnowo sąsiadując od tyłu z wyrostkami żebrowymi dolnych kręgów lędźwiowych, mięśniem lędźwiowym większym, nerwem płciowo - udowym. Od przodu moczowód sąsiaduje z naczyniami jądrowymi u mężczyzn i jajnikowymi u kobiet, naczyniami biodrowymi wspólnymi, ...

Jama nosowa .. przyśrodkowa utworzona przez przegrodę nosa, składa się z części kostnej ( kość sitowa i lemiesz ), chrzęstnej i błoniastej. Ściana boczna zawiera małżowiny nosowe ( dolna, środkowa, górna ) wpuklające się do wewnątrz. Poniżej i bocznie od małżowin znajdują się przewody nosowe. Małżowina nosowa doln... Zatoki przynosowe .. przyśrodkowa zawiera otwór szczękowy łączący zatokę z jamą nosową. Część tylna obejmuje kanały zębodołowe, dolna zaś sięga do poziomu korzenia pierwszego zęba trzonowego. Zatoka czołowa ( łac. sinus frontalis ) mieszcząca się w kości czołowej jest strukturą anatomiczną wykształcającą się po 6 roku ż...

Krtań .. przyśrodkowe powierzchnie chrząstek nalewkowatych tworzą szparę głośni, która utworzona jest przez dwie części, część międzybłoniastą ( między fałdami głosowymi ) oraz tylną zawartą miedzy chrząstkami nalewkowatymi. Jej wielkość mieści się w granicach 17 - 23mm. Ostry i wolny brzeg warg głosowych zw... Płuca .. przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Powierzchnia boczna jest największa, wypukła i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsła. Przylega do kręgosłupa i ogranicza śródpiersie. Na powierzchni przyśrodkowej znajduje się wnęka płuca, zagłębienie, w kt...

Jądro .. przyśrodkową, brzeg przedni i tylny, biegun górny i dolny. Długość jądra wynosi średnio 4 - 5 cm, szerokość 2,5 cm. Oba jądra znajdują się w worku mosznowym oddzielone od siebie przegrodą worka mosznowego. Moszna jest wypukleniem ściany brzucha zbudowanym ze skóry, tkanki podskórnej i zapewnia jądro... Nasieniowód .. przyśrodkowej części najądrza ( część jądrowa ). Następnie łącznie z innymi składnikami powrózka nasiennego biegnie do pierścienia pachwinowego ( część powrózkowa ). Tam przechodzi przez kanał pachwinowy ( część pachwinowa ) i ulega zagięciu biegnąc wzdłuż ściany bocznej miednicy ku dołowi i do tyłu...

Pęcherzyk nasienny .. przyśrodkowo i do przodu. Swoją powierzchnią przyśrodkową pęcherzyki nasienne przylegają do baniek nasieniowodów. Powierzchnia tylna sąsiaduje z odbytnicą, przednia z dnem pęcherza moczowego, zaś boczna z ścianą miednicy mniejszej. Wydzielina pęcherzyków nasiennych zawiera enzymy, fruktozę, witaminę... Gruczoł krokowy .. przyśrodkową. Gruczoł krokowy położony jest w miednicy. Wierzchołkiem skierowany jest do przodu i góry, przylega do przepony moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie podstawy ...

Jajnik .. przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny. Jego powierzchnia zawiera liczne fałdy i blizny stanowiące pozostałość po pękniętych wcześniej pęcherzykach jajnikowych. Średnia długość jajnika to 2,5 - 5 cm, a szerokość 1,5 - 3 cm. Swoją powierzchnią przyśrodkową jajnik skierowany jest do tyłu. Przylega... Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. przyśrodkowa zbiega się na dolnej powierzchni łechtaczki tworząc wędzidełko łechtaczki. Do tyłu wargi sromowe mniejsze łączą się w wędzidełko warg sromowych. Między napletkiem a żołędzią łechtaczki, podobnie jak to ma miejsce u mężczyzn zbiera się mastka, czyli wydzielina złożona ze złuszczonego nab...

Łechtaczka .. przyśrodkowo i do przodu od spojenia łonowego łączą się w trzon łechtaczki. Trzon poniżej spojenia kieruje się ostro do dołu i kończy zaokrąglonym wierzchołkiem, czyli żołędzią łechtaczki. Podczas podniecenia seksualnego ciała jamiste napełniają się krwią, jednak nie jest to tak uwidocznione jak w p... Nadnercza .. przyśrodkowy. Objęte są dodatkowo torebką włóknistą. Nadnercza swoją powierzchnią tylną przylega do części lędźwiowej przepony. Od przodu nadnercze lewe znajduje się w sąsiedztwie torby sieciowej, żołądka, tętnicy śledzionowej i trzustki. Prawe zaś graniczy z żyłą główną dolną, wątrobą i otrzewną. O...

Ślinianki .. przyśrodkowej powierzchni żuchwy z jednej strony, z drugiej zaś do mięśnia gnykowo - językowego i żuchwowo - gnykowego oraz pokryta jest mięśniem szerokim i powięzią szyi. Ujście przewodu wyprowadzającego ślinę do jamy ustnej kończy się brodawką na dnie jamy ustnej, do tyłu od siekacza dolnego. Ślin... Okrężnica .. przyśrodkowej, a niekiedy również przedniej przylegają pętle jelita cienkiego. Okrężnica poprzeczna ( łac. colon transversum ) leży prawie poprzecznie w jamie brzusznej pomiędzy prawym i lewym zagięciem okrężnicy. Jej długość może dochodzić do 50 - 60 cm. Powierzchnią górną przylega do wątroby i pęc...

Serce .. przyśrodkowej przedsionka znajduje się otwór owalny. W życiu płodowym pełni on drogę omijającą płuca i prowadzącą krew prosto do przedsionka lewego. U osoby dorosłej otwór zarasta i zostaje po nim dół owalny. Komora prawa ( łac. ventriculus dexter ) ma zdecydowanie cieńszą ścianę ( średnio 5 mm ) w ... Szkielet serca i zastawki serca .. przyśrodkowy, dwudzielna - tylko przedni i tylny. Wyróżnia się dwie powierzchnie, jedną zwróconą w stronę przedsionków, drugą w stronę komór. Do wolnego brzegu zastawek przyczepiają się rozłożyście struny ścięgniste biegnące od mięśni brodawkowatych ściany komór, których zadaniem jest napięcie zasta...

Układ żylny .. przyśrodkowej stronie kończyny dolnej i żyły odstrzałkowej. Żyła odpiszczelowa uchodzi do żyły udowej w okolicy pachwinowej, natomiast odstrzałkowa do żyły podkolanowej. Układ wrotny Odmiennością jest też obecność układu wrotnego, czyli układu żylnego przechodzącego w sieć naczyń włosowatych. W przy... Mięśnie głowy .. przyśrodkowy. Mięśnie mimiczne Sklepienie czaszki pokryte jest przez mięsień naczaszny utworzony przez parzyste mięśnie potyliczno - czołowe oraz szczątkowe skroniowo - ciemieniowe. Oba mięśnie tworzą wspólne rozcięgno zwane czepcem ścięgnistym mocno połączonym ze skórą głowy. Mięsień potyliczno - c...

Mięśnie ramienia .. przyśrodkowej powierzchni, prawie w połowie kości ramiennej, występuje przyczep końcowy mięśnia. Jego zadaniem jest podniesienie i przywiedzenie kończyny górnej. Także w zależności od pozycji wyjściowej może obracać ramię do wewnątrz lub na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa. Unerwienie: nerw m... Mięśnie uda .. przyśrodkowa składająca się z przywodzicieli, przednia zawierająca prostowniki oraz tylna - zginacze. Najsilniejszą grupę tworzą prostowniki działające przeciwstawnie do sił grawitacyjnych. Mięśnie grupy przedniej unerwione są przez nerw udowy, tylna przez nerw kulszowy, a przyśrodkowa przez nerw za...

Mięśnie podudzia .. przyśrodkowego ) i odwracanie ( podniesienie brzegu przyśrodkowego ) oraz prostowanie palców. Grupa boczna zwana również grupą mięśni strzałkowych obejmuje wyłącznie dwa mięśnie: strzałkowy długi i krótki. Mięśnie rozpoczynają się na głowie i powierzchni bocznej strzałki, częściowo na kości piszczel... Mięśnie klatki piersiowej .. przyśrodkowej części obojczyka, mostku i chrząstkach żeber od II do VI oraz pochewce mięśnia prostego brzucha. Wszystkie włókna łączą się w jedno ścięgno biegnące od strony przyśrodkowej do boku i kończące się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opus...

Przepona .. przyśrodkowym, pośrodkowym i bocznym. Na wysokości XII kręgu piersiowego jedna odnoga przechodzi w drugą tworząc rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się rozwór przełykowy dla przełyku. Część żebrową stanowią ... Mięśnie brzucha .. przyśrodkowo a kończy na brzegach dolnych żeber. W skład rozcięgna wchodzą włókna leżące bardziej przyśrodkowo. Dolne pasma włókien oddzielają się od mięśnia w postaci mięśnia dźwigacza jądra u mężczyzn, a u kobiet, jako więzadło obłe macicy przechodzące przez kanał pachwinowy. Skurcz mięśnia skośne...

Mięśnie dna miednicy .. przyśrodkowo kończąc w środku ścięgnistym krocza, czyli między odbytem a tylnym brzegiem przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzieli się... Mózgoczaszka .. przyśrodkowych brzegów, znajduje się dalszy przebieg bruzdy zatoki strzałkowej górnej. Występują tu również wyciski palczaste i bruzdy oraz bruzda dla zatoki esowatej położona w tylno - dolnej części. Na powierzchni zewnętrznej wyróżnia się guz ciemieniowy oraz niżej położone kresy skroniowe. Obie k...

Twarzoczaszka .. przyśrodkowymi wytwarzając w ten sposób sklepienie jamy ustnej, dno i część ściany bocznej jamy nosowej oraz dno oczodołu. Kość szczękowa składa się z trzonu i wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego oraz podniebiennego. Trzon ma w przybliżeniu kształt piramidy, zawiera zatoki szczękowe, czyl... Jamy i doły czaszki .. przyśrodkowo. Obie osie przeprowadzone przez oczodoły zbiegają się na wysokości siodła tureckiego. Ścianę górną oczodołu tworzy kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ści...

Kręgosłup .. przyśrodkowo do otworów kanału krzyżowego stanowiących odpowiedniki otworów międzykręgowych. Zrośnięte wyrostki poprzeczne tworzą powierzchnię uchowatą za pomocą, której kość krzyżowa łączy się z kością biodrową. Zrośnięte wyrostki kolczyste tworzą grzebień krzyżowy pośrodkowy, a ze zrośniętych wyro... Kości obręczy barkowej .. przyśrodkowa ) wygięta jest do przodu, boczne do tyłu. Koniec bliższy łączy się stawem mostkowo - obojczykowym z rękojeścią mostka, dlatego nazywa się go końcem mostkowym. Drugi koniec, barkowy, łączy się z wyrostkiem barkowym łopatki. Staw mostkowo - obojczykowy stanowi połączenie obojczyka z klatk...

Kość ramienna .. przyśrodkowy. Na powierzchni tylnej nadkłykcia przyśrodkowego mieści się bruzda dla nerwu łokciowego. Pomiędzy obu nadkłykciami znajduje się powierzchnia stawowa do połączenia z kośćmi przedramienia ( łokciową i promieniową ). Część dla kości łokciowej ma kształt bloczka, łączy się z wcięciem bloczk... Kości przedramienia .. przyśrodkowo, a promieniowa bocznie. Przy ruchach nawracania przedramienia, czyli skierowaniu ręki grzbietem do przodu kość promieniowa krzyżuje kość łokciową. Przestrzeń między obu kośćmi wypełnia błona międzykostna. Kość łokciowa Kość łokciowa ( łac. ulna ) jest kością długą składającą się z trzon...

Obręcz miednicza .. przyśrodkowo łącząc s gałęzią dolną kości łonowej. Kość łonowa Kość łonowa ( łac. os pubis ) stanowi najbardziej wysuniętą ku przodowi część kości miednicznej, współtworzy panewkę. Składa się z trzonu i dwóch gałęzi: górnej i dolnej. Gałąź górna odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu i przyśrodk... Kości uda .. przyśrodkowy i mniejszy boczny. Oba kłykcie są bardziej wypukłe ku tyłowi, gdzie przedzielone są dołem międzykłykciowym. Na powierzchni przedniej oba kłykcie są ze sobą połączone i wytwarzają powierzchnię rzepkową. Powierzchnie boczne kłykci są uwypuklone i zwane odpowiednio nadkłykciem przyśrodkowy...

Kości podudzia .. przyśrodkowy i boczny. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międzykłykciowej znajdują się małe guzki międzykłykciowe, natomiast do przodu i do tyłu pola międzykłykciowe. Na kłykciu bocznym z tyłu i boku znajduje się powierzch... Kości stopy .. przyśrodkowa, środkowa, boczna ) i kość sześcienna. Od strony przyśrodkowej między oba rzędy wciska się kość łódkowa. Kość skokowa ( łac. talus ) zbudowana jest z trzonu, szyjki i głowy. Na trzonie znajduje się wypukły do góry bloczek, którym łączy się z piszczelą i strzałką. Na powierzchniach boczn...

Międzymózgowie .. przyśrodkowo znajduje się komora trzecia, do dołu - podwzgórze. Zawzgórze jest elementem drogi przewodzenia bodźców wzrokowych i słuchowych. W nadwzgórzu położona jest szyszynka. Szyszynka ( łac. glandula pinealis ) jest niewielkim gruczołem wewnątrzwydzielniczym regulujący rytm dnia i nocy oraz okr... Rdzeń kręgowy .. przyśrodkowo leżący pęczek smukły oraz bocznie - pęczek klinowaty. Na przekroju poprzecznym rdzenia kręgowego widoczna jest wewnętrznie położona istota szara w kształcie litery H oraz otaczająca ją istota biała. Uwypuklona do przodu istota szara tworzy rogi przednie, zaś ku tyłowi dłuższe rogi tylne...

Nerwy czaszkowe .. przyśrodkowy, dolny oraz skośny dolny ). Nerw bloczkowy ( n. IV ) unerwia tylko jeden mięsień gałki ocznej ( skośny górny ). Nerw trójdzielny ( n. V ) dzieli się na 3 gałęzie: nerw oczny, szczękowy i żuchwowy, unerwia m.in. spojówkę, błonę śluzową nosa, język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze. Nerw ... Oko .. przyśrodkowy przywodzi, boczny odwodzi, a górny i dolny obracają gałkę oczną do góry i do dołu. Mięsień skośny górny obraca gałkę oczną ku dołowi i przyśrodkowo, natomiast skośny dolny ku górze i do boku. Za unerwienie mięśni odpowiadają nerw okoruchowy, bloczkowy ( mięsień skośny górny ) oraz odwod...