Jak jest ograniczona komora tylna gałki ocznej?

  • z tyłu przez przednią powierzchnię tęczówki
  • z przodu przez ciało rzęskowe
  • przyśrodkowo przez soczewkę

Komora gałki ocznej

Oko .. komora tylna gałki ocznej, soczewka oraz ciało szkliste. Do narządów dodatkowych oka należą: mięśnie oka, powieki i spojówka oraz narząd łzowy. Twardówka, jak sama nazwa wskazuje, jest mocną i twardą błoną włóknistą, zwykle matowa i o szarym zabarwie ...