Sitowie czaszki

anatomia24.pl & sitowie czaszki

Układ kostno-stawowy .. sitowa, klinowa czy czołowa. Oprócz udziału w procesie ruchu kości spełniają rolę ochronną tj. klatka piersiowa chroni narządy znajdujące się głębiej, a czaszka mózg. Poza tym są siedzibą dla szpiku kostnego oraz magazynem wapnia i fosforu dla organizmu. Stawy utworzone są przez zwrócone do siebie k... Mózgoczaszka .. sitowa, klinowa, dwie kości ciemieniowe, potyliczna oraz dwie kości skroniowe. Kość czołowa Kość czołowa ( łac. os frontale ) ma kształt łuski, jest wypukła na zewnątrz. Dzieli się na część łuskową, oczodołową i nosową. Stanowi ona przednią część sklepienia czaszki. Na wypukłej powierzchni znajdują ...

Twarzoczaszka .. sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością płaską również o kształtu czworobocznego. Tworzy ona tylną część przegrody nosowej. Łączy się z kością sitową, klinową, szczękową i podniebienną. Małżowina nosowa dolna ogranicza jamę nosową, wchodząc w skład jej ściany b... Jamy i doły czaszki .. sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzrokowy kości klinowej. Jama nosowa przedzielona jest przegrodą na dwie części. Ścianę górną tworzy kość nosowa, czołowa, sitowa i klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, podniebienna. Ściana przyśrodko...