Co to jest drzewo życia?

  • istota biała przykryta istotą szarą w móżdżku
  • istota biała przykryta istotą szarą w rdzeniu przedłużonym
  • istota biała przykryta istotą szarą w kresomózgowiu