Kości przedramienia

Kości przedramienia to kość łokciowa i promieniowa. Prawidłowo obie kości położone są równolegle do siebie. Kość łokciowa przyśrodkowo, a promieniowa bocznie. Przy ruchach nawracania przedramienia, czyli skierowaniu ręki grzbietem do przodu kość promieniowa krzyżuje kość łokciową. Przestrzeń między obu kośćmi wypełnia błona międzykostna.

Kość łokciowa

Kość łokciowa (łac. ulna) jest kością długą składającą się z trzonu i dwóch końców. Koniec bliższy, skierowany w stronę kości ramiennej, posiada dwa wyrostki: łokciowy i dziobiasty oraz dwie wklęsłe powierzchnie stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe.

Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramiennej. Na powierzchni bocznej wyrostka znajduje się powierzchnia stawowa (wcięcie promieniowe) dla głowy kości promieniowej.

Z kolei wyrostek dziobiasty wnika do dołu dziobiastego znajdującego się na powierzchni przedniej. Koniec dalszy kości łokciowej jest znacznie węższy w stosunku do końca bliższego. Znajdują się na nim dwie wyniosłości: większa przednia - głowa kości łokciowej oraz mniejsza tylna - wyrostek rylcowaty. Głowa kości łokciowej łączy się stawem z kością promieniową oraz kością nadgarstka.

Kość promieniowa

Kość promieniowa (łac. radius) jak pozostałe kości długie posiada trzon i dwa końce. Koniec bliższy utworzony jest przez głowę i szyjkę. Głowa ma kształt walcowaty, u góry znajduje się zagłębienie dla główki kości ramiennej, z boku łączy się z wcięciem promieniowym kości łokciowej. Koniec dalszy jest znacznie szerszy od końca bliższego i ma kształt czworoboczny. Posiada powierzchnię stawową dla połączenia z kośćmi nadgarstka oraz wcięcie łokciowe dla połączenia z kością łokciową. Powierzchnia stawowa dla kości nadgarstka jest wklęsła, część boczna łączy się z kością łódeczkowatą, przyśrodkowa z księżycowatą. Na końcu dalszym znajduje się położony bocznie również wyrostek rylcowaty.

Stawy przedramienia

Staw łokciowy jest to staw złożony i utworzony przez staw ramienno-łokciowy, ramienno-promieniowy i niezależny promieniowo-łokciowy bliższy. Staw ramienno-łokciowy tworzą: bloczek kości ramiennej i wcięcie bloczkowe kości łokciowej. Jest to staw zawiasowy umożliwiający ruchy zginania i prostowania. Staw ramienno-promieniowy tworzą: główka kości ramiennej oraz dołek głowy kości promieniowej. Jest to staw kulisty. Staw wzmacniają więzadło poboczne łokciowe i poboczne promieniowe.

Staw promieniowo-łokciowy bliższy stanowi połączenie obwodu głowy kości promieniowej z wcięciem promieniowym kości łokciowej. Jest to staw obrotowy wzmocniony więzadłem pierścieniowatym.

Staw promieniowo-łokciowy dalszy jest analogiczny do poprzedniego.

Dorota Kozera
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II.
  • J. Sokołowska-Pituchowa: Anatomia człowieka.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ