łączy kość ramienną z kością promieniową

anatomia24.pl & łączy kość ramienną z kością promieniową

Kość ramienna .. łączy się z wcięciem bloczkowym kości łokciowej. Część promieniowa, mniejsza, ma kształt główki i łączy się z dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wgłębienie - dół dziobiasty, a na powierzchni tylnej - dół wyrostka łokciowego. Natomiast nad główką kości ram... Kości przedramienia .. łączy się stawem z kością promieniową oraz kością nadgarstka. Kość promieniowa Kość promieniowa ( łac. radius ) jak pozostałe kości długie posiada trzon i dwa końce. Koniec bliższy utworzony jest przez głowę i szyjkę. Głowa ma kształt walcowaty, u góry znajduje się zagłębienie dla główki kości ramie...