Gruczoł X

anatomia24.pl & gruczoł X

Pęcherz moczowy .. gruczołem krokowym, pęcherzykami nasiennymi, bańkami nasieniowodów i odbytnicą. Umocowanie pęcherza odgrywa istotną rolę przy zwiększaniu jego objętości. U kobiet pęcherz moczowy łączy się ze spojeniem łonowym za pomocą więzadeł łonowo - pęcherzowych, u mężczyzn - więzadeł łonowo - sterczowe wzmocni... Krtań .. gruczołu tarczowego oraz mięśni szyi. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworzonym z chrząstek: 3 nieparzystych, 3 parzystych i dodatkowych. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrząstką chroniącą aparat głosowy. Zbudowana jest z dwóch symetrycznych blaszek połączonych ze sobą ką...

Tchawica .. gruczoł tarczowy. Niżej znajduje się żylny splot tarczowy nieparzysty, tętnica szyjna i podobojczykowa, żyła ramienno - głowowa, pień ramienno - głowowy, łuk aorty oraz mięśnie: mostkowo - obojczykowo - sutkowy, mostkowo - gnykowy. Długość tchawicy wynosi średnio 10 - 12cm. W czasie ruchów oddechowy... Układ płciowy męski .. gruczoły wytwarzające komórki płciowe ( u mężczyzn są to plemniki ), drogi je przewodzące oraz narządy płciowe zewnętrzne. U człowieka w zależności od płci układ płciowy nieco się różni. Różnicowanie płci jest procesem zaczynającym się już w momencie zapłodnienia ( płeć genetyczna ) i w miarę dojrze...

Jądro .. gruczołu wydzielania wewnętrznego. Oznacza to, iż produkuje ono hormony płciowe, czyli androgeny tj. testosteron, inhibina, aktyna oraz pochodne dehyrotestosteron i estradiol. Natomiast czynność jąder regulowana jest przez hormony przysadki ( FSH i LH ). Głównym zadaniem jąder jest produkcja plemnik... Nasieniowód .. gruczołową i wytwarza wydzielinę pobudzającą plemniki. Obie bańki znajdują się między dnem pęcherza a odbytnicą i biegną zbieżnie do gruczołu krokowego. Każda bańka na swym końcu przechodzi w przewód wytryskowy o długości około 2 cm. Przewód wytryskowy przebiega w obrębie gruczołu krokowego i uchodz...

Pęcherzyk nasienny .. gruczołem wytwarzającym wydzielinę pobudzającą plemniki. Pęcherzyki nasienne łączą się z bańką nasieniowodu i uchodzą do przewodu wytryskowego. Mają wygląd gruszkowatych cewek o poszerzonym końcu górnym i zwężonym końcu dolnym. Ich długość wynosi średnio 4 - 5 cm. Oś przeprowadzona od końca górnego ... Cewka moczowa u mężczyzn .. gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo - cewkowe. W normalnym położeniu cewka moczowa przybiera kształt litery S, tak, że bliższa część cewki jest zakrzywiona ku dołowi, a dalsza wypukła ku górze. Podczas wzwodu krzywizna dalsza zanika. Po wyjściu z dna pęcherza cewka moczowa przebija gruczoł kroko...

Gruczoł krokowy Gruczoł krokowy ( łac. prostata ) jest pojedynczym narządem mięśniowo - gruczołowym często porównywanym do kasztana. Wielkość gruczołu to 3 - 4 cm. W budowie zewnętrznej wyróżniamy wierzchołek i podstawę, powierzchnię przednią, tylną, boczną i przyśrodkową. Gruczoł krokowy położony jest w miednicy. ... Gruczoły opuszkowo-cewkowe Gruczoły opuszkowo - cewkowe są parzystymi strukturami uchodzącymi do cewki moczowej wydzielają wydzielinę, która przygotowuje błonę śluzową cewki moczowej do przyjęcia nasienia. Swoim wyglądem gruczoły przypominają okrągłe twory o średnicy 5 - 8 mm. Znajdują się w obrębie przepony moczowo - płciowe...

Moszna .. gruczołów łojowych i potowych. Meszki włosowe są nieco wyniosłe ponad powierzchnię skóry. Skóra moszny może się znacznie rozciągać szczególnie podczas wzwodu. Worek mosznowy unosi się, ponieważ skóra zostaje zużyta na pokrycie powiększonego prącia. Tętnice doprowadzające krew do moszny to tętnice sr... Prącie .. gruczoły łojowe biorące udział w tworzeniu mastki. Unaczynienie tętnicze prącia pochodzi od tętnicy sromowej wewnętrznej, tętnic sromowych zewnętrznych. Krew żylna odpływa żyłą grzbietową prącia leżącą pod powięzią głęboką. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów pachwinowych lub węzłów biodrowych wewnę...

Jajnik .. gruczoły wydzielania wewnętrznego. Rdzeń jajnika jest miejscem skupiającym tkankę łączną i naczynia krwionośne. Jajnik unaczyniony jest przez tętnicę jajnikową odchodzącą od aorty brzusznej oraz gałęzie jajnikowe tętnicy macicznej. Naczynia żylne towarzyszą tętnicom tworząc splot żylny. Odpływ chłon... Macica .. gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, których ruch odbywa się w kierunku pochwy. W szyjce nabłonek jednowarstwowy walcowaty sięga do ujścia macicy, gdzie prawidłowo przechodzi w wielowarstwowy płaski. Gruczoły szyjki i nabłonek walcowaty wydziel...

Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. gruczoły łojowe i potowe. Wewnętrznie znajduje się skóra swą budową zbliżona do błony śluzowej. Wargi sromowe mniejsze są znacznie cieńszymi fałdami skórnymi. Ograniczają przedsionek pochwy i zwykle ukryte są pod wargami sromowymi większymi. Ku przodowi obie wargi łączą się ze sobą w ten sposób, że ... Przedsionek pochwy .. gruczoły przedsionkowe mniejsze produkujące śluzową wydzielinę oraz gruczoły przedsionkowe większe, które swym kształtem przypominają ziarno fasoli i znajdują się bocznie od tylnej części przedsionka pochwy. Podczas stanu zapalnego, ujście gruczołu ulega zaczerwienieniu. W czasie stosunku lub przed ...

Cykl menstruacyjny .. gruczołów macicznych. W kolejnej fazie ( wydzielniczej ) dzięki wpływowi progesteronu błona śluzowa ulega rozpulchnieniu, wydzielane są duże ilości śluzu, a macica staje się gotową na przyjęcie zapłodnionej komórki jajowej. Faza trwa do 27 dnia cyklu. Przy braku zapłodnienia w 27 - 28 dniu cyklu ( f... Przysadka .. gruczołowym, produkuje i wydziela główne hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośrednią, główną i guzową sięgającą do lejka. Płat tylny przysadki, zwany nerwowym łączy się z lejkiem. Włókna nerwowe biegnące z wyżej położonego podwzgórza biegną w kierunku płata tylnego w postaci drogi n...

Tarczyca .. gruczołem wydzielania wewnętrznego znajdującym się pośrodkowo w przedniej części szyi w jej dolnej części. Tarczyca obejmuje podkowiasto tchawice poniżej krtani. Zbudowana jest z dwóch płatów połączonych węziną oraz niestałego płata piramidowego w postaci wąskiego wyrostka odchodzącego pośrodkowo i ... Przytarczyce .. gruczołu tarczowego. Takie sąsiedztwo sprawia trudności operacyjne podczas zabiegów chirurgicznych na tarczycy. Budowa wewnętrzna posiada podział na płaciki. Komórki gruczołu wydzielają do krwioobiegu parathormon ( PTH ). Obniżony poziom wapnia we krwi powoduje uwalnianie parthormonu, który oddziały...

Skóra .. gruczoły, paznokcie. Od zewnątrz skórę pokrywa warstwa lipidowa i złuszczona keratyna. Unaczynienie skóry odgrywa podstawową rolę w termoregulacji ustroju. W skórze właściwej oraz na jej granicy z tkanką podskórną mieszczą się sploty naczyniowe, szczególnie liczne w obrębie mieszków włosowych i gruc... Skóra właściwa i tkanka podskórna .. gruczoły potowe. Dorota Kozera S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową...

Przydatki skóry .. gruczoły, paznokcie. Mieszek włosowy Mieszek włosowy jest strukturą złożoną z nabłonka i tkanki łącznej. Tkanka łączna tworzy brodawkę włosa zaopatrzoną w włókna nerwowe i naczynia. Z nabłonka powstaje natomiast sam włos i jego pochewka. Pomiędzy brodawką a warstwą nabłonkową znajdują się komórki ba... Jama ustna .. gruczoły to: ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Ślinianki .. gruczołu uchodzi przewód łączący śliniankę z jamą ustną. Jego długość wynosi średnio 4 cm. W jamie ustnej przewód kończy się niewielką brodawką znajdującą się na wysokości drugiego górnego zęba trzonowego. Ślinianka podżuchwowa, nieco mniejsza od poprzedniej, ma również kształt trójkątny i mieści si... Żołądek .. gruczołów żołądkowych. Zadaniem żołądka jest wydzielanie soku żołądkowego zawierającego w swym składzie kwas solny i pepsynę trawiącą białka. Kwas solny wydzielają komórki okładzinowe błony śluzowej. W żołądku treść pokarmowa przebywa od 2 do 4 godzin. Kwas solny działa również bakteriobójczo. Przed...

Trzustka .. gruczołem zarówno wewnątrz - jak i zewnątrzwydzielniczym położonym w przestrzeni zaotrzewnowej jamy brzusznej. Jej długość nie przekracza 20 cm, a wysokość 5 cm. Ma podłużny kształt, nieco haczykowato zakrzywiony. Trzustka znajduje się w górnej części jamy brzusznej, do przodu od kręgosłupa na wysok... Grasica .. gruczołu liczne przegródki dzieląc ją w ten sposób na płaciki. Część zewnętrzna płacików tworzy korę, wewnętrzna rdzeń. Grasica bierze udział w procesie odporności organizmu. Produkowane w szpiku kostnym limfocyty trafiają do grasicy, gdzie nabywają zdolności rozpoznawania obcych antygenów. Następni...

Mięśnie dna miednicy .. gruczołów przedsionkowych większych. Unaczynienie: tętnica kroczowa. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S2 - S4. Mięsień kulszowo - jamisty ( łac. musculus ischiocavernosus ) znajduje się symetrycznie w sąsiedztwie mięśnia opuszkowo - gąbczastego. Rozpoczyna się na powierzchni przyśrodkowej guza kulszowego... Układ nerwowy .. gruczołowe. Pomiędzy obiema błonami znajduje się niewielka przestrzeń ( szczelina ) synaptyczna. Na tej drodze przekazywany jest impuls nerwowy za pomocą neuroprzekaźników ( neurohormonów ) głównie acetylocholiny, noradrenaliny i dopaminy. W przypadku łuków odruchowych złożonych występują dodatkowe ...

Międzymózgowie .. gruczołem dokrewnym odpowiedzialnym za wytwarzanie i wydzielanie hormonów przysadkowych i podwzgórza. Do przodu od guza popielowatego mieści się skrzyżowanie wzrokowe nerwów wzrokowych ( n. II ). Wzgórze stanowi ważne skupisko istoty szarej i białej spełniające rolę drogi przewodzenia bodźców czucio... Nerwy czaszkowe .. gruczoły głowy i szyi, odpowiadają również za odbiór bodźców wzrokowych czy słuchowych. Pierwszy nerw czaszkowy ( n. I ) jest nerwem węchowym. Zakończenia jego włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. II ) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki ...

Autonomiczny układ nerwowy .. gruczoły ) i jest to proces niezależny od naszej woli. Nawet w przypadku utraty przytomności zapewnia zachowanie stałego środowiska wewnątrz ustroju. Układ autonomiczny tworzą jądra pnia mózgu i słupy boczne rdzenia kręgowego oraz zwoje i nerwy. Zwoje znajdują się na przebiegu włókien odprowadzający... Oko .. Gruczoł łzowy znajduje się w oczodole, w jego przednio - górnym kącie. Składa się z dwóch części: oczodołowej i powiekowej. Każda z części zaopatrzona jest w przewodziki wyprowadzające, którymi wyprowadzane są łzy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska ...

Ucho .. gruczoły łojowe. Złuszczony nabłonek i wydzielina gruczołów tworzą woskowinę. Ucho środkowe Ucho środkowe oddzielone jest od ucha zewnętrznego błoną bębenkową. Utworzone jest przez jamę bębenkową, kosteczki słuchowe i trąbkę słuchową. Jama bębenkowa to przestrzeń powietrzna wewnątrz kości skroniowej...