Jak jest rozpięta błona tarczowo gnykowa?

  • między brzegiem tylnym trzonu kości gnykowej, jej rogami większymi a brzegiem górnym chrząstki tarczowej
  • między brzegiem tylnym trzonu kości gnykowej a brzegiem górnym chrząstki tarczowej
  • między brzegiem przednim trzonu kości gnykowej, jej rogami większymi a brzegiem górnym chrząstki tarczowej

Błona tarczowo gnykowa

Tchawica .. Błona włóknista zawiera 16 - 20 podkowiastych chrząstek ułożonych piętrowo połączonych więzadłami obrączkowymi. Ostatnia z chrząstek wygięta jest ku dołowi i tworzy ostrogę tchawicy poprzedzającą chrząstki oskrzeli. Tylna ściana tchawicy zwana ścianą ...