Jaka jest średnia długość jelita u osoby żywej?

  • 4-5 m
  • 5-6 m
  • 7-8 m

Jelito

Układ pokarmowy .. jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogące ulec wchłonięciu oraz wydalanie niestrawionych resztek przez odbyt. Ob ... Jelito cienkie Jelito cienkie ( łac. intestinum tenue ) jest najdłuższym odcinkiem całego przewodu pokarmowego. Jego długość wynosi około 4 - 5 m u osoby żywej. Z tego względu jelito cienkie podzielono na: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte. U swego początku ...

Dwunastnica .. jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do dwunastnicy uchodzą przewód żółciowy wspólny i trzustkowy zakończony brodawką większą ( brodawka Vatera ) oraz przewód trzustkowy do ... Jelito czcze i jelito kręte Jelito czcze ( łac. jejunum ) i jelito kręte ( łac. ileum ) stanowią pozostałą część jelita cienkiego, przy czym jelito kręte jest nieco dłuższe i uchodzi do jelita grubego. Oba te odcinki jelita różnią się między sobą strukturą. Średnica światła jel ...

Jelito grube Jelito grube ( łac. intestinum ceassum ) jest odcinkiem przewodu pokarmowego połączonym z jednej strony z jelitem cienkim, z drugiej zaś z odbytem. Jego długość to 1,2 do 1,5 m. Jelito grube zostało podzielone na jelito ślepe zawierające wyrostek rob ... Jelito ślepe Jelito ślepe, zwane również kątnicą, jest uwypukleniem jelita grubego w miejscu połączenia z jelitem cienkim. Znajduje się w prawym dole biodrowym na mięśniu biodrowo - lędźwiowym. Ma długość do 8 cm. Wygląda to tak, jakby jelito kręte łączyło się z ...

Okrężnica .. jelita grubego biegnącym od prawego dołu biodrowego, gdzie powstaje, jako przedłużenie jelita ślepego, do góry ku dolnej powierzchni wątroby. Następnie ulega zagięciu tworząc zagięcie wątrobowe ( na wysokości VIII żebra ) i przechodzi w okrężnicę pop ... Trzustka .. jelita cienkiego, żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewód trzustkowy dodatkowy utworzone z połączenia mnie ...

Otrzewna .. jelito cienkie, poprzecznica, esica, wyrostek robaczkowy, jajniki, jajowody i macica. Nie wszystkie narządy jamy brzusznej otulone są całkowicie otrzewną i w związku z tym leżą zewnątrzotwrzewnowo np. nerki, nadnercza, trzustka, część dwunastnicy, ws ...