W jakich segmentach rdzenia kręgowego znajduje się ośrodek rzęskowo rdzeniowy?

  • C7 - Th1
  • C8 - Th2
  • C8 - Th1

Rdzeń kręgowy

Ośrodkowy układ nerwowy .. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od których odchodzi jedna para nerwów rdzeniowych. Istota biała rdzenia kręgowego układa się w przebiegające podłużnie słupy: przednie, boczne ... Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na powierzchni przedniej obustronnie znajdują się wyniosłości ksz ...

Rdzeń kręgowy Rdzeń kręgowy ( łac. medulla spinalis ) znajduje się w kanale kręgowym utworzonym przez nałożone na siebie kręgi kręgosłupa. Jest tworem walcowatym o długości wynoszącej średnio 40 - 45 cm, nieco spłaszczonym, grubszym w części górnej, gdzie przechod ... Opony mózgowo-rdzeniowe .. rdzeń kręgowy otaczają 3 łącznotkankowe błony zwane oponami. Od zewnątrz znajduje się opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Opony mózgowo - rdzeniowe chronią przed urazami i wstrząsami. Pomiędzy kolejnymi blaszkami łącznotkankowymi znajduj ...