Gdzie leży granica między częścią brzuszną a miedniczną moczowodu?

  • skrzyżowanie linii stawu krzyżowo-biodrowego z kresą graniczną
  • skrzyżowanie linii spojenia łonowego z kresą graniczną
  • skrzyżowanie linii stawu biodrowego z kresą graniczną

Moczowód

Układ moczowy .. moczowy spełnia w organizmie człowieka wiele ważnych dla życia funkcji. Odpowiedzialny jest za produkcję moczu, wydalając tym samym zbędne produkty przemiany materii ( np. mocznik, kwas moczowy, kreatynina ) oraz nadmiar spożywanych substancji, bierz ... Nerka .. moczowód tworzące korzeń nerki. Wnęka zagłębia się do wnętrza nerki wytwarzając zatokę nerkową zawierającą kielichy i miedniczkę nerkową wraz z rozgałęziającymi się naczyniami. Znajduje się tu również tkanka tłuszczowa połączona z torebką tłuszczową. ...

Drogi odprowadzające mocz .. moczowód mocz jest odprowadzany do pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwami. Kielichy nerkowe mniejsze są stożkowatymi strukturami długości 1cm występującymi w liczbie 8 - 10. Obejmują o ... Moczowód Moczowód ( łac. ureter ) jest nieco spłaszczonym przewodem łączącym miedniczkę nerkową z pęcherzem moczowym. Jego długość wynosi przeciętnie 30cm, przy czym lewy moczowód jest dłuższy w stosunku do prawego. Charakteryzuje się ponadto dość grubą ścian ...

Pęcherz moczowy .. moczowy ( łac. vesica urinaria ) jest strukturą magazynującą mocz. Uchodzą do niego z jednej strony oba moczowody, z drugiej wychodzi cewka moczowa wyprowadzająca mocz. Pęcherz moczowy swym kształtem dostosowuje się do zawartości. Wypełniony pęcherz ... Cewka moczowa u kobiet .. moczowa ( łac. urethra ) jest przewodem wyprowadzającym mocz z pęcherza moczowego. U kobiet jej długość wynosi średnio 3 - 5 cm. Stwarza to o wiele lepsze warunki dla wnikania drobnoustrojów niż ma to miejsce u mężczyzn. Cewka moczowa u kobiet uchodz ...