Budowa

anatomia24.pl & budowa

Nerka .. budowie zewnętrznej nerki wyróżnia się powierzchnię przednią, tylną, wypukły brzeg boczny, wklęsły brzeg przyśrodkowy, biegun górny i dolny. Powierzchnia przednia jest zaokrąglona i przylega do otrzewnej, a tylna nieco spłaszczona. Biegun górny skierowany jest przyśrodkowo, dolny bocznie, przez co b... Nos .. Budowa nosa oparta jest na szkielecie kostnym, chrzęstnym ( chrząstka przegrody, parzyste boczna i skrzydłowa ), mięśniowym ( mięsień nosowy, obniżacz przegrody, dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa ) i warstwie skórnej. Unaczynienie tętnicze pochodzi od tętnicy ocznej ( t. grzbietowa nosa ), twarz...

Krtań .. Budowa krtani opiera się na szkielecie utworzonym z chrząstek: 3 nieparzystych, 3 parzystych i dodatkowych. Chrząstka tarczowata jest największą i nieparzystą chrząstką chroniącą aparat głosowy. Zbudowana jest z dwóch symetrycznych blaszek połączonych ze sobą kątem otwartym ku tyłowi i niewiele poch... Oskrzela główne .. Budowa oskrzeli jest taka jak w przypadku tchawicy. Unaczynienie tętnicze tchawicy i oskrzela głównego obejmuje tętnicę tarczową dolną, gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej oraz gałęzie oskrzelowe tętnicy piersiowej wewnętrznej. Odpływ żylny uchodzi do żył tarczowych dolnych, najniższych, żył oskrzel...

Drzewo oskrzelowe .. Budowa ściany oskrzeli początkowo przypomina budowę tchawicy, jednak w oskrzelikach dalszych o średnim przekroju chrząstki tracą podkowiasty wygląd i stają się różnokształtne. Ponadto występuje błona mięśniowa i błona śluzowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. ... Jądro .. budowanym ze skóry, tkanki podskórnej i zapewnia jądrom niższą temperaturę od panującej w jamie brzusznej. Lewe jądro leży przeważnie niżej w stosunku do prawego. Jądra ułożone są w sten sposób, że oś przeprowadzona przez bieguny biegnie z góry i od przodu do dołu i ku tyłowi. Biegun górny i brzeg t...

Najądrze .. budowana jest z przewodzików pochodzących z cewek sieci jądra i przylega do bieguna górnego. Głowa najądrza przechodzi w położony do tyłu trzon, a ten dalej w ogon. Ogon najądrza u swego dołu przechodzi w część początkową nasieniowodu. Najądrze otoczone jest błoną surowiczą z wyjątkiem powierzchni d... Nasieniowód .. budowę gruczołową i wytwarza wydzielinę pobudzającą plemniki. Obie bańki znajdują się między dnem pęcherza a odbytnicą i biegną zbieżnie do gruczołu krokowego. Każda bańka na swym końcu przechodzi w przewód wytryskowy o długości około 2 cm. Przewód wytryskowy przebiega w obrębie gruczołu krokowego i...

Gruczoł krokowy .. budowany jest z miąższu poprzedzielanego włóknami mięśniówki gładkiej i łącznej. W jego obrębie występują gruczoły cewkowo - pęcherzykowe. Przewodziki gruczołu uchodzą na wzgórku nasiennym lub do cewki moczowej. Wytwarzana wydzielina zawiera enzymy i lipidy nadające nasieniu odpowiedni zapach. Unacz... Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. budowie wewnętrznej posiadają komórki śluzowe produkujące przezroczystą i ciągnącą się wydzielinę. Unaczynienie gruczołu pochodzi z tętnicy opuszki prącia. Włókna nerwowe pochodzą ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Tr...

Prącie .. budowie zewnętrznej uwagę zwraca nasada, trzon i koniec przedni zwany żołędzią prącia. Nasada i początkowa część trzonu są nieruchome i ukryte pod skórą, łączą się z przeponą moczowo - płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym. Nasada prącia jest silnie przytwierdzona do okostnej dolnych gałęzi k... Jajnik .. Budowa wewnętrzna jajnika opiera się na obecności rdzenia oraz obwodowo leżącej kory. Powierzchnia zewnętrzna jajnika pokryta jest nabłonkiem sześciennym, pod nim znajduje się błona biaława. Kora zawiera liczne pęcherzyki o różnej wielkości, tworzące niekiedy wybrzuszenia na powierzchni jajnika. Róż...

Jajowód .. budową zewnętrzną jajnik upodabnia się do trąbki rozszerzającej się w kierunku macicy. Całkowita długość jajowodu to 14 - 20 cm. W jego przebiegu wyróżnia się lejek, bańkę, cieśń oraz część maciczną. Najbardziej leżący dystalnie ( zewnętrznie ) lejek skierowany jest do dołu i zawiera ruchome strzępk... Macica .. budowana jest głównie z mięśni gładkich i naczyń. Błona śluzowa trzonu zwiera gruczoły maciczne i wysłana jest nabłonkiem jednowarstwowym walcowatym zawierającym migawki, których ruch odbywa się w kierunku pochwy. W szyjce nabłonek jednowarstwowy walcowaty sięga do ujścia macicy, gdzie prawidłowo pr...

Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. budową zbliżona do błony śluzowej. Wargi sromowe mniejsze są znacznie cieńszymi fałdami skórnymi. Ograniczają przedsionek pochwy i zwykle ukryte są pod wargami sromowymi większymi. Ku przodowi obie wargi łączą się ze sobą w ten sposób, że część boczna zachodzi nad łechtaczkę tworząc fałd zwany naple... Łechtaczka .. Budową łechtaczka zbliżona jest do prącia. Posiada parzyste ciała jamiste, które rozpoczynają się odnogami łechtaczki zakończonymi stożkowato i przyczepione są do dolnych gałęzi kości łonowych oraz gałęzi kulszowych skąd biegną do góry, przyśrodkowo i do przodu od spojenia łonowego łączą się w trzon...

Przysadka .. budowie przysadki wyróżniono podział na większy płat przedni i tylny. Płat przedni przysadki, zwany gruczołowym, produkuje i wydziela główne hormony przysadki. W jego obrębie wyróżniono część pośrednią, główną i guzową sięgającą do lejka. Płat tylny przysadki, zwany nerwowym łączy się z lejkiem. Włó... Przytarczyce .. Budowa wewnętrzna posiada podział na płaciki. Komórki gruczołu wydzielają do krwioobiegu parathormon ( PTH ). Obniżony poziom wapnia we krwi powoduje uwalnianie parthormonu, który oddziaływując na odpowiednie tkanki powoduje wzrost wchłaniania wapnia w cewkach nerkowych, a hamuje wchłanianie zwrotne...

Nadnercza .. budowie wewnętrznej zwraca uwagę podział na zewnętrznie znajdującą się korę oraz wewnętrznie położony rdzeń. Kora składa się z trzech warstw i stanowi przeważającą część narządu. Najbardziej zewnętrzna warstwa kłębkowata, niżej położona pasmowata oraz wewnętrzna siatkowata. Unaczynienie nadnerczy po... Skóra .. budowie skóry wyróżniono podział na: naskórek, skórę właściwą, tkankę podskórną oraz przydatki tj. mieszki włosowe, gruczoły, paznokcie. Od zewnątrz skórę pokrywa warstwa lipidowa i złuszczona keratyna. Unaczynienie skóry odgrywa podstawową rolę w termoregulacji ustroju. W skórze właściwej oraz na j...

Skóra właściwa i tkanka podskórna .. budowana jest z komórek i włókien łącznotkankowych, zawiera naczynia, zakończenia nerwowe oraz przydatki skóry. W jej obrębie wyróżniono warstwę brodawkową i znajdującą się niżej warstwę siateczkową. Podstawą budowy są: włókna kolagenowe, retikulinowe oraz sprężyste nadające skórze sprężystość i wyt... Żołądek .. budowana jest z warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada liczne włókna podłużne, szczególnie obecne na krzywiznach, okrężne oraz warstwę włókien skośnych w obrębie dna i trzonu. Błona śluzowa bogata jest w fałdy żołądkowe wijących się pod...

Jelito cienkie .. Budowa ściany jelita cienkiego obejmuje otrzewną trzewną, błonę mięśniową umożliwiającą przemieszczenie pokarmu oraz błonę śluzową zawierającą kosmki jelitowe zwiększające znacznie powierzchnię chłonną i trawienną. Uwalniane tu enzymy trawienne to m.in. maltaza, laktaza, lipaza. Unaczynienie jelita ... Trzustka .. budowa pęcherzykowa. Każdy pęcherzyk posiada przewód wyprowadzający. Kilka pęcherzyków łączy się w gronka. Specjalny nabłonek pęcherzyków zawiera komórki wydzielnicze produkujące sok trzustkowy. Dodatkowo za funkcję wewnątrzwydzielniczą odpowiedzialne są wyspy trzustkowe, czyli skupiska komórek dokr...

Pęcherzyk żółciowy .. budowie wyróżnia się dno skierowane do przodu i dołu, trzon i szyjkę. Dno nieznacznie wystaje poza przedni brzeg wątroby. Trzon przylega do wątroby z jednej strony, a z drugiej powleczony jest błoną zewnętrzną wątroby ( otrzewną trzewną ). Szyjka powstaje ze zwężania się trzonu i przechodzi w przewó... Serce .. budowie wewnętrznej serca zaznacza się podział na cztery części: dwa przedsionki i dwie komory. Objętość przedsionków jest mniejsza od objętości komór. Przedsionki oddziela przegroda międzyprzedsionkowa, zaś komory przegroda międzykomorowa. Zaznacza się tu pewna asymetria. Przegroda serca ustawiona ...

Układ tętniczy .. budowy na tętnice duże, czyli typu sprężystego, średnie - typu mięśniowego i tętniczki. Do tętnic sprężystych należą: aorta, tętnice szyjne, biodrowe i pachowe. Dzięki obecności włókien sprężystych mogą się one rozszerzać pod wpływem zwiększonego ciśnienia krwi i wracać do stanu wyjściowego. Tętnice... Węzły chłonne .. budowie wewnętrznej odróżnia się zewnętrznie znajdującą się korę oraz położony pośrodku rdzeń. Kora zwiera grudki chłonne, w których powstają limfocyty. Pod torebką włóknistą, w korze, znajdują się zatoki brzeżne, do których dopływa chłonka z naczyń doprowadzających. Następnie poprzez zatoki pośredn...

Śledziona .. budowie zewnętrznej wyróżnia się powierzchnię wypukłą przylegającą do części żebrowej przepony oraz wklęsłą ściśle sąsiadującą z żołądkiem i nerką, a od dołu z okrężnicą. Na powierzchni wklęsłej znajduje się wnęka, przez którą wnikają do narządu tętnica i żyła śledzionowa. Z zewnątrz śledziona otocz... Mięśnie kończyny górnej .. budowę stawu ramiennego jest podstawą jego struktury i mechaniki. Masa mięśniowa kończyn górnych stanowi średnio 14% całej masy ciała, czyli mniej w porównaniu z masą mięśniową kończyn dolnych. Jednak jakościowo przewyższają one mięśnie kończyny dolnej dzięki swojej liczbie i zróżnicowaniu umożliwia...

Mięśnie kończyny dolnej .. budowę nie tylko kości, ale także mięśni, które stanowią 37% masy ciała. Ponadto ich zadaniem jest amortyzacja wstrząsów, które wpłynęłyby niekorzystnie na kręgosłup i czaszkę. Duża odległość od serca powoduje, że utrzymanie prawidłowego krążenia w obrębie kończyn dolnych wymaga sprawnie funkcjonują... Mięśnie stopy .. budowę, aby zapewnić utrzymanie prawidłowej postawy ciała zarówno w pozycji stojącej, jak i podczas chodzenia czy biegania. Stąd występują tu nieznaczne różnice w porównaniu z kończyną górną. Przede wszystkim palce są zdecydowanie krótsze i mają ograniczoną ruchomość. Na stopie występuje sklepienie ...

Kręgosłup .. budowę od pozostałych. Pierwszy z nich, kręg szczytowy ( atlas ), nie posiada typowego trzonu, a jedynie niewielką listewkę w postaci łuku przedniego. Tylna powierzchnia łuku przedniego posiada powierzchnię stawową, którą łączy się z zębem kręgu obrotowego. Górnymi powierzchniami stawowymi kręg łącz... Kość ramienna .. budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że za główne mocowanie kości ramiennej do obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ramienne. Staw ramienny jest stawem kulistym wolnym, zatem możliwe są ruchy: odwodzenia i przywodzenie, z...

Kresomózgowie .. budowy wewnętrznej. Przedmurze to skupisko istoty szarej pomiędzy jądrem soczewkowatym a wyspą. Ciało migdałowate położone jest między częścią dolną komory bocznej a biegunem płata skroniowego. Ciało prążkowane jest częścią układu pozapiramidowego, czyli układu regulującego ruchy dowolne i napięcie ...