Jak jest położony pęcherz moczowy u mężczyzny?

  • za spojeniem łonowym, przed odbytnicą
  • za spojeniem łonowym, przed pochwą
  • za spojeniem łonowym, pod prostatą

Pęcherz moczowy

Układ moczowy .. pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom II. ... Drogi odprowadzające mocz .. pęcherza moczowego, gdzie jest z kolei magazynowany i skąd odpływa do cewki moczowej z długimi przerwami. Kielichy nerkowe mniejsze są stożkowatymi strukturami długości 1cm występującymi w liczbie 8 - 10. Obejmują one brodawkę nerkową. Kielichy mniej ...

Moczowód .. pęcherzem moczowym. Jego długość wynosi przeciętnie 30cm, przy czym lewy moczowód jest dłuższy w stosunku do prawego. Charakteryzuje się ponadto dość grubą ścianą w porównaniu do jego światła. Przebieg moczowodu można podzielić na część brzuszną oraz ... Pęcherz moczowy Pęcherz moczowy ( łac. vesica urinaria ) jest strukturą magazynującą mocz. Uchodzą do niego z jednej strony oba moczowody, z drugiej wychodzi cewka moczowa wyprowadzająca mocz. Pęcherz moczowy swym kształtem dostosowuje się do zawartości. Wypełniony ...

Cewka moczowa u kobiet .. pęcherza moczowego. U kobiet jej długość wynosi średnio 3 - 5 cm. Stwarza to o wiele lepsze warunki dla wnikania drobnoustrojów niż ma to miejsce u mężczyzn. Cewka moczowa u kobiet uchodzi z pęcherza moczowego biegnąc wpierw przez jamę miednicy mniej ...