Jakie nerwy splotu krzyżowego wychodzą z miednicy przez otwór kulszowy większy?

  • nerw sromowy, nerw pośladkowy górny
  • nerw kulszowy, nerw guziczny
  • nerw guziczny, nerw sromowy

Nerwy splotu

Opony mózgowo-rdzeniowe .. nerwy i naczynia wychodzące na powierzchnię podstawy mózgowia. Jest przesączem krwi i zawiera małe ilości białka, glukozy i potasu. W ciągu doby produkowanych jest około 500 ml płynu mózgowo - rdzeniowego. Głównym miejscem wytwarzania płynu są sploty ...