Co jest charakterystyczne dla migdałka podniebiennego?

  • Migdałek podniebienny leży między obu łukami podniebiennymi.
  • Migdałek podniebienny to ciało owalne, o długiej osi skierowanej ku przodowi.
  • Migdałek podniebienny powstaje z ektodermy jamy ustnej.

Migdałek podniebienny

Jama ustna .. migdałek podniebienny ( 1 - 2 cm ). Od dołu jama ustna ograniczona jest przez język i przestrzeń znajdującą się pod nim w postaci dna jamy ustnej. Pomiędzy ustami a tkwiącymi w dziąsłach zębami znajduje się przedsionek jamy ustnej. Dziąsła pokrywają ...