Co stanowi największy odcinek błony naczyniowej gałki ocznej?

  • tęczówka
  • ciałko rzęskowe
  • naczyniówka

Gałka oczna

Oko .. Gałka oczna jest mniej więcej kształtu kulistego. Wyróżnia się w niej biegun przedni utworzony przez szczyt rogówki oraz biegun tylny. Nieco w bok od bieguna tylnego odchodzi od gałki ocznej nerw wzrokowy. Oś gałki ocznej przebiega przez oba bieguny. ...