Tkanka

anatomia24.pl & tkanka

Nerka .. tkanka tłuszczowa połączona z torebką tłuszczową. Nerka otoczona jest torebką włóknistą, natomiast wraz z położonym nad nią nadnerczem objęta jest tkanką łączną zawierającą tkankę tłuszczową tworząc w ten sposób torebkę tłuszczową. Nerki swoją powierzchnią tylną w górnej części przylegają do przepon... Ciałko nerkowe .. tkanki łącznej. W tych miejscach znajdują się szczeliny filtracyjne oraz przepona szczeliny. Zatem droga, przez jaką zachodzi filtracja osocza obejmuje śródbłonek naczyń, błonę podstawną, szczeliny i przeponę filtracyjną. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Tracz...

Pęcherz moczowy .. tkanką łączną występującą w miejscach pozbawionych otrzewnej. Drugą warstwę stanowi błona mięśniowa zawierająca włókna mięśniowe i sprężyste. Wewnętrzną, trzecią, warstwą jest błona śluzowa, której nabłonek to nabłonek przejściowy. W warstwie mięśniowej występują włókna podłużne zewnętrzne i wewnętr... Płuca .. tkankowymi. Każde z płuc wyglądem swym przypomina stożek w związku, z czym wyróżnić można powierzchnię boczną ( żebrową ), przyśrodkową ( śródpiersiową ) oraz szczyt i podstawę. Powierzchnia boczna jest największa, wypukła i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Powierzchnia przyśrodkowa jest wklęsł...

Jądro .. Tkanka łączna tworzy zrąb narządu i przechodzi na zewnętrzną powierzchnię łącząc się z błoną obejmującą jądro - błoną białawą pokrytą z zewnątrz błoną surowiczą. Pomiędzy blaszką trzewną a ścienną błony surowiczej znajduje się jama surowicza moszny. Zawiera ona niewielką ilość płynu surowiczego. W s... Najądrze .. tkanka łączna, brak zaś błony białawej. W budowie wewnętrznej wyróżnia się płaciki i przewodziki odprowadzające nasienie. Przewodziki ulegają skręceniu. Z kilku płacików powstaje przewód najądrza przechodzący w nasieniowód. Unaczynienie tętnicze najądrza pochodzi z tętnicy jądrowej odchodzącej od ao...

Prącie .. tkanką łączną. Dwie z nich, nazwane ciałami jamistymi, znajdują się po górnej stronie prącia, natomiast trzecia to ciało gąbczaste położone pośrodkowo po stronie dolnej. Ciała jamiste ściśle do siebie przylegają, przedzielone są pojedynczą przegrodą prącia. Biegną od nasady do podstawy żołędzi kończ... Jajnik .. tkankę łączną i naczynia krwionośne. Jajnik unaczyniony jest przez tętnicę jajnikową odchodzącą od aorty brzusznej oraz gałęzie jajnikowe tętnicy macicznej. Naczynia żylne towarzyszą tętnicom tworząc splot żylny. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów lędźwiowych oraz przymacicznych i biodrowych wewnęt...

Macica .. tkankę tłuszczową, łączną, splot żylny maciczny i pochwowy, tętnicę maciczną, naczynia chłonne, nerwy i końcowy odcinek moczowodu. Podobnie, jak w przypadku jajników, macica posiada struktury mocujące ją w miednicy mniejszej. Na poziomie szyjki odchodzą symetrycznie więzadła podstawne skierowane boc... Wzgórek łonowy i wargi sromowe .. tkanki tłuszczowej powyżej spojenia łonowego. Ilość tkanki tłuszczowej jest osobniczo zmienna, u osób otyłych, zatem większa. Na wzgórku łonowym znajdują się włosy łonowe, u kobiet poprzecznie odgraniczone od ściany brzucha i stosunkowo ubogie w porównaniu z owłosieniem męskim. Wargi sromowe większe...

Tarczyca .. tkanek docelowych. Ilościowo przeważa obecność tyroksyny, która jest prohormonem i ostatecznie zostanie przekształcona w trójjodotyroninę. Hormony te po związaniu z receptorem wpływają na metabolizm węglowodanów, lipidów, syntezę białek. Uwolnienie kalcytoniny powoduje odkładanie wapnia w kościach o... Przytarczyce .. tkanką łączną i znajdują się na zewnątrz torebki włóknistej gruczołu tarczowego. Takie sąsiedztwo sprawia trudności operacyjne podczas zabiegów chirurgicznych na tarczycy. Budowa wewnętrzna posiada podział na płaciki. Komórki gruczołu wydzielają do krwioobiegu parathormon ( PTH ). Obniżony poziom wa...

Skóra .. tkankę podskórną oraz przydatki tj. mieszki włosowe, gruczoły, paznokcie. Od zewnątrz skórę pokrywa warstwa lipidowa i złuszczona keratyna. Unaczynienie skóry odgrywa podstawową rolę w termoregulacji ustroju. W skórze właściwej oraz na jej granicy z tkanką podskórną mieszczą się sploty naczyniowe, s... Skóra właściwa i tkanka podskórna .. Tkanka podskórna ( łac. subcutis ) zawiera oprócz tkanki tłuszczowej również tkankę łączną. Znajdują się tu naczynia, zakończenia nerwowe oraz gruczoły potowe. Dorota Kozera S. Jabłońska, S. Majewski: Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową...

Przydatki skóry .. Tkanka łączna tworzy brodawkę włosa zaopatrzoną w włókna nerwowe i naczynia. Z nabłonka powstaje natomiast sam włos i jego pochewka. Pomiędzy brodawką a warstwą nabłonkową znajdują się komórki barwnikowe ( melanocyty ) nadające włosu odpowiednią barwę. W okresie wzrostu włosa można rozróżnić 3 okres... Jelito czcze i jelito kręte .. tkanki trzustki. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Wątroba .. tkanki łącznej wiotkiej. Wątroba bierze udział w przemianie węglowodanów poprzez produkcję glikogenu magazynowanego w wątrobie oraz w razie zapotrzebowania uwalniania glukozy. Dużą rolę odgrywa także w metabolizmie tłuszczów ( synteza lipidów z węglowodanów i białek, wytwarzanie ciał ketonowych ), b... Szkielet serca i zastawki serca .. tkanka łączna otaczająca szczególnie ujścia przedsionkowo - komorowe, aorty i pnia płucnego, do których przyczepiają się płatki zastawek i włókna mięśniowe. Serce jest narządem zbudowanym z mięśni poprzecznie prążkowanych, co umożliwia mu dobrą kurczliwość. W przypadku przegrody międzykomorowej, tyl...

Układ naczyniowy .. tkankami. Naczynia włosowate z kolei łączą się w żyłki, te w większe naczynia żylne uchodzące do przedsionków serca. Celem układu naczyniowego jest dostarczenie tkankom tlenu z płuc i substancji odżywczych oraz odebranie dwutlenku węgla i produktów przemiany materii oraz dostarczenie ich do nerek i ... Układ limfatyczny .. tkankowym składającym się z wody, soli mineralnych, białek, nadających jej charakterystyczne mleczne zabarwienie tłuszczy i limfocytów ( komórek układu odpornościowego ). Dziennie przez układ chłonny przepływa około 2 l chłonki. Układ chłonny nie jest układem zamkniętym. Rozpoczyna się naczyniami wł...

Śledziona .. tkanka siateczkowata, zwana miazgą. Występują dwa rodzaje miazgi: zewnętrznie znajdująca się miazga czerwona oraz bardziej do wewnątrz miazga biała. Miazga czerwona zawiera liczne naczynia krwionośne, erytrocyty i leukocyty, miazga biała - limfocyty pochodzące z grasicy lub ze szpiku kostnego. Czynn... Grasica .. tkankę tłuszczową ( proces inwolucji ). Proces zanikania związany jest ze wzrostem poziomu hormonów płciowych, na które jest wrażliwa. U dziecka grasica znajduje się w górnej części klatki piersiowej, a dokładniej śródpiersiu przednim, do tyłu od mostka, poniżej tarczycy i do przodu w stosunku do po...

Mięśnie szyi .. tkanką tłuszczową oraz łączną. Warstwę powierzchowną tworzą dwa mięśnie: mięsień szeroki szyi ( łac. platysma ) oraz mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy ( łac. sternocleidomastoideus ). Pierwszy z nich, mięsień szeroki szyi znajduje się powierzchownie pod skórą w okolicy przednio - bocznej szyi... Mięśnie obręczy barkowej .. tkankę tłuszczową, tętnicę i żyłę pachową, nerwy splotu ramiennego oraz liczne węzły chłonne ( około 20 ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Mięśnie ręki .. tkankę tłuszczową i łączną usprawniającą ruchy chwytne. Mięsień dłoniowy długi wysyła łącznotkankowe włókna rozchodzące się do palców i tworzących rozcięgno dłoniowe ręki. Ważną rolę odgrywają również pochewki ścięgien ręki. Są to łącznotkankowe błony otulające ścięgna i chroniące je przed rezultata... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. tkanką tłuszczową pośladka. Przebiega od bocznego brzegu kości krzyżowej i guzicznej, kości biodrowej w kierunku kości udowej, gdzie też posiada swój przyczep końcowy. Podczas stania całkowicie zasłania guz kulszowy, a w pozycji siedzącej odsłania go przesuwając się w bok. Mięsień wpływa na utrzyman...

Mięśnie podudzia .. tkanką łączną i tłuszczową, zawiera kilka węzłów chłonnych. Poza tym przebiegają tu: nerw piszczelowy, żyła podkolanowa, nerw strzałkowy wspólny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjol... Mięśnie stopy .. tkanka tłuszczowa i włóknista rozdzielająca ją na odcinki, w których tkanka tłuszczowa występuje w postaci płynnych kropelek tłuszczu. Pomaga to rozłożyć równomiernie obciążenie i załagodzić wstrząs podczas chodzenia. Mięśnie stopy możemy podzielić na mięśnie grzbietu i podeszwy. Do mięśni grzbietu ...

Dno miednicy .. tkanką tłuszczową i łączną. W tym miejscu znajduje się również obustronnie dół kulszowo - odbytniczy o kształcie trójkąta. Strukturami ograniczającymi dół są przede wszystkim ściana boczna jamy miednicy i przepona miednicy. Odgrywa on ważną rolę, jako miejsce rezerwowe dla poszerzającego się kanału ... Układ kostno-stawowy .. tkanki łącznej zbudowana z substancji organicznych i nieorganicznych tj. sole wapnia i fosforu tworzące hydroksyapatyty nadające kości odpowiednią twardość. Substancje organiczne kości, czyli kolagen, białka, proteoglikany i fosfolipidy tworzą osseinę, która nadaje kości sprężystość. Tkankę kostną t...

Kości czaszki .. tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U noworodka nie wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki łącznej nazwane ciemiączkami. Są to pasma łącznotkankowe na pograniczu sąsiednich kości. Duże znaczenie mają przede wszystkim dwa ciemiączka: pr... Jamy i doły czaszki .. tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego. Dół podskroniowy położony jest poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego i zawiera mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podniebienny znajduje się przyśrodkowo od dołu podsk...

Obręcz miednicza .. tkanką tłuszczową, stanowi przyczep dla mięśni uda, a podczas siedzenia stanowi główne oparcie dla miednicy. Gałąź kości kulszowej odchodzi prawie pod kątem prostym w okolicy guza kulszowego i kieruje się do przodu i przyśrodkowo łącząc s gałęzią dolną kości łonowej. Kość łonowa Kość łonowa ( łac. o... Układ nerwowy .. tkanki, wreszcie narządy. Podstawowym elementem układu jest komórka nerwowa, zwana neuronem. Neuron zbudowany jest z ciała komórki oraz wypustek: dendrytycznych i neurytu. Dendryty przekazują bodźce do ciała komórki, natomiast neuryt, zwany również aksonem, w kierunku odwrotnym, od ciała komórki. Ne...

Oko .. tkanka łączna w obrębie, której zachodzi przesączanie cieczy wodnistej do zatoki żylnej twardówki. Komora tylna jest z kolei przestrzenią mieszczącą się za tęczówką, a przed torebką soczewki między ciałem rzęskowym. Wypełnia ją również ciecz wodnista pozostająca w kontakcie z komorą przednią. Soczew...