Co to jest glandula mammaria?

  • gruczoł przyuszniczy
  • gruczoł łzowy
  • gruczoł sutkowy

Glandula

Przysadka .. glandula pituitaria ) jest wybrzuszeniem mózgu znajdującym się na podstawie mózgu w obrębie siodła tureckiego wytworzonego przez kości czaszki do tyłu od skrzyżowania nerwów wzrokowych. Przysadka jest narządem nieparzystym znajdującym się w pośrodkow ... Tarczyca .. glandula thyroidea ) jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego znajdującym się pośrodkowo w przedniej części szyi w jej dolnej części. Tarczyca obejmuje podkowiasto tchawice poniżej krtani. Zbudowana jest z dwóch płatów połączonych węziną ...

Przytarczyce .. glandulae parathyroideae ) są niewielkimi owalnymi narządami o długości 6 - 7 mm, które odgrywają ważna rolę w gospodarce wapniowo - fosforanowej. Są zatem niezbędne do życia. Przytarczyce występują przeważnie w liczbie dwóch par, górna i dolna, ale ... Nadnercza .. glandulae suprarenalis ) są parzystym narządem wewnątrzwydzielniczym kształtu trójkątnego i znajdującym się zaotrzewnowo w tylnej części jamy brzusznej powyżej nerek, ale w obrębie ich torebki tłuszczowej. Wielkość nadnerczy wynosi przeciętnie 5 cm n ...