Jakie struktury posiada lemiesz?

  • skrzydło, bruzdę
  • bruzdę, skrzydło
  • dołek, skrzydło

Lemiesz

Mózgoczaszka .. lemieszem. Od blaszki sitowej odchodzą ku dołowi liczne komórki sitowe, czyli kość, w której znajdują się liczne jamki. Przestrzenie te ograniczają od boku i przyśrodkowo biegnącymi pionowo blaszkami. Na części przyśrodkowej, tworzącej ścianę boczną ... Twarzoczaszka .. lemiesz, małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sit ...

Jamy i doły czaszki .. lemiesz, natomiast boczna przez kość sitową, szczękową, łzową, małżowinę nosową dolną oraz kość klinową. Powierzchnia wewnętrzna czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowi ...