Prawy przedsionek serca

anatomia24.pl & prawy przedsionek serca

Układ przewodzący serca .. prawym. Wytwarza rytm o częstości 60 - 100 / min. Wygenerowane pobudzenie rozprzestrzenia się na mięsień przedsionkowy i dociera do węzła przedsionkowo - komorowego skąd pobudzenie dociera do mięśnia komór. Węzeł zatokowo - przedsionkowy jest stacją nadrzędną, częstotliwość jego rytmu jest największ... Naczynia i nerwy serca .. prawym uszkiem i dochodzi do bruzdy międzykomorowej tylnej, jako gałąź międzykomorowa tylna. Zaopatruje ona prawy przedsionek i komorę, tylną część przegrody międzykomorowej oraz część ściany komory lewej. Tętnica wieńcowa lewa oddaje gałąź międzykomorową przednią biegnącą w swojej bruździe oraz gał...