Odp造w

anatomia24.pl & odp造w

Cia趾o nerkowe .. odp造wa przefiltrowany mocz pierwotny. Listek trzewny zbudowany jest z kom鏎ek zwanych podocytami przylegaj帷ymi do b這ny podstawnej naczy w這sowatych k喚buszka. Te wyspecjalizowane kom鏎ki wytwarzaj cytoplazmatyczne wypustki pierwszo i drugorz璠owe. B這na, przez kt鏎 zachodzi filtracja jest zbud... Drogi odprowadzaj帷e mocz .. odp造wa do cewki moczowej z d逝gimi przerwami. Kielichy nerkowe mniejsze s sto磬owatymi strukturami d逝go軼i 1cm wyst瘼uj帷ymi w liczbie 8 - 10. Obejmuj one brodawk nerkow. Kielichy mniejsze 陰cz si w wi瘯sze kielichy nerkowe uchodz帷e do miedniczki nerkowej. Miedniczka nerkowa ma kszta速 lejk...

Moczow鏚 .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w ch這nnych biodrowych wewn皻rznych, biodrowych i l璠德iowych. Unerwienie wyst瘼uje pod postaci splot闚 posiadaj帷ych zar闚no w堯kna pochodzenia wsp馧czulnego i przywsp馧czulnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. ... P璚herz moczowy .. odp造wa przez 篡造 p璚herzowe g鏎ne i dolne do 篡 biodrowych wewn皻rznych, rzadziej przez po陰czenia do s御iednich 篡. Odp造w ch這nki odbywa drog w瞛堯w biodrowych wewn皻rznych, wsp鏊nych i l璠德iowych. Unerwienie p璚herza moczowego pochodzi zar闚no z w堯kien wsp馧czulnych jak i przywsp馧czulnych...

Nos .. odp造wa natomiast 篡陰 oczn i twarzow. Nos posiada unerwienie ruchowe zapewnione przez nerw twarzowy oraz czuciowe, za kt鏎e odpowiedzialny jest nerw tr鎩dzielny ( jego pierwsza i druga ga陰 ). Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjolog... Jama nosowa .. odp造wa do 篡造 ocznej i splotu skrzyd這wego. Unerwienie pochodzi z pierwszej i drugiej ga喚zi nerwu tr鎩dzielnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choro...

Zatoki przynosowe .. odp造wu wydzieliny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom I... Krta .. Odp造w 篡lny krwi towarzyszy t皻nicom. Unerwienie krtani stanowi nerw krtaniowy g鏎ny zaopatruj帷y mi瘰ie pier軼ienno - tarczowy i dolny zaopatruj帷y pozosta貫 mi窷nie krtani. W obr瑿ie krtani odp造w ch這nki odbywa si poprzez w瞛造 szyjne g喚bokie oraz szyjne g喚bokie dolne do pnia ch這nnego. Doro...

Oskrzela g堯wne .. Odp造w 篡lny uchodzi do 篡 tarczowych dolnych, najni窺zych, 篡 oskrzelowych i piersiowej wewn皻rznej. Unerwienie obejmuje ga喚zie nerwu b喚dnego w postaci nerwu krtaniowego wstecznego oraz ga喚zie pnia wsp馧czulnego. W obr瑿ie tchawicy i oskrzeli zlokalizowane s liczne w瞛造 ch這nne. Odp造w ch這n... P逝ca .. odp造wa do 篡 g堯wnych a st康 do prawego przedsionka. Innym rodzajem unaczynienia s ga喚zie oskrzelowe odchodz帷e od aorty piersiowej oraz t皻nicy piersiowej wewn皻rznej doprowadzaj帷e krew t皻nicz. Krew 篡lna natomiast odp造wa poprzez 篡造 oskrzelowe uchodz帷e do 篡造 nieparzystej i 篡造 ramien...

Op逝cna .. Odp造w 篡lny jest adekwatny do przebiegu t皻nic. Op造w ch這nki odbywa si przez w瞛造 ch這nne mi璠zy瞠browe mostkowe i kr璕owe do w瞛堯w 鈔鏚piersiowych przednich i tylnych. Op逝cna p逝cna zaopatrywana jest przez uk豉d wsp馧czulny, za op逝cna 軼ienna przez nerwy mi璠zy瞠browe i nerw przeponowy. Dor... J康ro .. odp造wa do w瞛堯w l璠德iowych i w瞛堯w pachwinowych powierzchniowych. J康ro zaopatrywane jest przez nerwy pochodz帷e ze splotu trzewnego i nerkowego, kt鏎e tworz splot j康rowy. O鈔odek wytryskowy znajduje si w odcinku l璠德iowym rdzenia kr璕owego. Nie nale篡 zapomina o znaczeniu j康ra, jako grucz...

Naj康rze .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w ch這nnych pachwinowych powierzchownych. Naj康rze podobnie jak j康ro zaopatrywane jest przez nerwy pochodz帷e ze splotu trzewnego i nerkowego, kt鏎e tworz splot j康rowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski:... Nasieniow鏚 .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w l璠德iowych. Unerwienie pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne,...

P璚herzyk nasienny .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w l璠德iowych i biodrowych. Unerwienie pochodzi ze splotu podbrzusznego dolnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Chorob... Gruczo krokowy .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w ch這nnych biodrowych wewn皻rznych. Za unerwienie odpowiedzialny jest splot sterczowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik:...

Powr霩ek nasienny .. odp造w krwi jest utrudniony, szczeg鏊nie po stronie lewej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom II... Pr帷ie .. odp造wa 篡陰 grzbietow pr帷ia le膨c pod powi瞛i g喚bok. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w pachwinowych lub w瞛堯w biodrowych wewn皻rznych. Pr帷ie jest bogato unerwionym narz康em. Unerwienie pochodzi od nerwu sromowego ze splotu krzy穎wego oraz reguluj帷ych mechanizm wzwodu w堯kien autonomiczny...

Jajnik .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w l璠德iowych oraz przymacicznych i biodrowych wewn皻rznych. Jajnik unerwiony jest przez w堯kna splotu aortowego brzusznego, nerkowego i maciczno - pochwowego tworz帷e splot jajnikowy oraz korzenie nerwowe Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia c... Jajow鏚 .. Odp造w ch這nki nast瘼uje do w瞛堯w ch這nnych l璠德iowych. W堯kna nerwowe odchodz od splotu maciczno - pochwowego i jajnikowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia cz這wieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Macica .. Odp造w ch這nki z g鏎nej cz窷ci trzonu odbywa si do w瞛堯w l璠德iowych, z dolnej za, przez w瞛造 przymaciczne do biodrowych wewn皻rznych. Znacznie rzadziej do w瞛堯w pachwinowych powierzchownych czy krzy穎wych. Unerwienie macicy pochodzi ze splotu maciczno - pochwowego oraz nerw闚 krzy穎wych, l璠德... Cewka moczowa u kobiet .. Odp造w krwi mo磧iwy jest dzi瘯i splotowi cewki moczowej, sk康 krew uchodzi do splotu p璚herzowego i pochwowego. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w biodrowych wewn皻rznych i pachwinowych. Unerwienie pochodzi ze splotu p璚herzowego i nerwu sromowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz...

Pochwa .. odp造w dla krwi menstruacyjnej oraz kana wyprowadzaj帷y dla p這du, a podczas stosunku umo磧iwia wprowadzenie nasienia i jak pochwa obejmuje pr帷ie ( st康 pochodzi nazwa ). D逝go嗆 pochwy mo瞠 si waha mi璠zy 6 a 14 cm. Pochwa znajduje si w miednicy mniejszej i przechodzi przez przepon moczowo - ... κchtaczka .. odp造wa tak瞠 do 篡 zas這nowych. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w ch這nnych pachwinowych powierzchownych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw biodrowo - pachwinowy, sromowy oraz ga喚zie nerwu sk鏎nego tylnego uda oraz p販iowo - udowego. W堯kna wegetatywne ( autonomiczne unerwiaj帷e narz康y we...

Przysadka .. odp造wa natomiast do zatok jamistych. Wyst瘼uje tu jednak uk豉d wrotny utworzony przez bogaty splot 篡lny. Unerwienie przysadki pochodzi z w堯kien nerwowych uk豉du autonomicznego i podwzg鏎za. W budowie przysadki wyr騜niono podzia na wi瘯szy p豉t przedni i tylny. P豉t przedni przysadki, zwany grucz... Tarczyca .. Odp造w krwi odbywa si przez splot tarczowy nieparzysty do 篡 tarczowych g鏎nych, dolnych i najni窺zych. Ch這nka uchodzi do w瞛堯w szyjnych g喚bokich bezpo鈔ednio lub przez w瞛e przedkratniowy, w瞛造 tchawicze i do w瞛堯w 鈔鏚piersiowych dolnych. Unerwienie gruczo逝 tarczycowego pochodzi z w堯kien...

Przytarczyce .. Odp造w ch這nki odbywa si przez w瞛造 przytchawicze do w瞛堯w szyjnych g喚bokich. Unerwienie pochodzi od w堯kien nerwowych tarczycy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II i IV. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom I. V. Kumar, R. S. Cotran, S. L. Robbins: Robbins Basic P... Nadnercza .. odp造wa przez 篡喚 nadnerczow uchodz帷 po prawej stronie do 篡造 g堯wnej dolnej, a po lewej do 篡造 nerkowej. Ch這nka odp造wa do w瞛堯w ch這nnych l璠德iowych. Unerwienie rdzenia jest bogatsze w stosunku do kory nadnerczy. Pochodzi od nerwu przeponowego i b喚dnego, w堯kien wsp馧czulnych zwoju trzew...

Prze造k .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w szyjnych g喚bokich oraz 鈔鏚piersiowych. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... 皋陰dek .. Odp造w ch這nki mo磧iwy jest do w瞛堯w 穎陰dkowych, od德iernikowych, trzustkowo - 郵edzionowych i trzustkowych. W堯kna nerwowe odchodz od nerwu b喚dnego oraz splotu trzewnego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom I. J. Bullock, J. B...

Jelito cienkie .. odp造wa do 篡造 krezkowej g鏎nej a ch這nka do w瞛堯w ch這nnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu b喚dnego oraz w堯kien nerw闚 rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, Tom I. J. Bullock, J. Boy... Jelito grube .. odp造wa 篡陰 krezkow g鏎n, doln i 篡造 splotu odbytniczego. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w trzewnych, biodrowych, krzy穎wych, pachwinowych powierzchownych. W堯kna nerwowe pochodz od nerwu b喚dnego, odcinka krzy穎wego rdzenia kr璕owego. Oddawanie stolca mo磧iwe jest dzi瘯i wsp馧dzia豉nia t這...

W徠roba .. odp造wa 篡豉mi w徠robowymi uchodz帷ymi do 篡造 g堯wnej dolnej. Ch這nka odprowadzana jest do w瞛堯w trzewnych, 鈔鏚piersiowych lub l璠德iowych. Za unerwienie odpowiedzialny jest nerw b喚dny, splot trzewny i nerw przeponowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. A. Szczekl... Trzustka .. odp造wa do 篡造 郵edzionowej i krezkowej g鏎nej, a ch這nka do w瞛堯w trzewnych. Unerwienie trzustki pochodzi z w堯kien splotu trzewnego, nerwu b喚dnego oraz nerw闚 rdzeniowych odcinka piersiowego. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne, To...

P璚herzyk 鄴販iowy .. odp造wa sporadycznie, pod wp造wem pobudzenia przez spo篡te pokarmy. P璚herzyk 鄴販iowy znajduje si zatem na dolnej powierzchni prawego p豉ta w徠roby ( w pod瞠brzu prawym ) na wysoko軼i po陰czenia IX i X 瞠bra. Kszta速em przypomina gruszk o d逝go軼i 10 cm i szeroko軼i 4 cm. Mo瞠 on zgromadzi do 60... Naczynia i nerwy serca .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w tachawiczo - oskrzelowych i 鈔鏚piersiowych przednich. Serce posiada sie licznych w堯kien nerwowych uk豉du autonomicznego tworz帷 splot sercowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. J. Soko這wska - Pituchowa: Anatomia cz這wieka. J. ...

Uk豉d 篡lny .. odp造wa 篡豉mi w徠robowymi do 篡造 g堯wnej dolnej. 砰造 uk豉du wrotnego nie posiadaj zastawek. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. J. Soko這wska - Pituchowa: Anatomia cz這wieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS. A. Szczeklik: Choroby wewn皻rzne,... W瞛造 ch這nne .. odp造waj帷 z nich ch這nk. Jeden narz康 mo瞠 posiada odp造w do kilku grup w瞛堯w. Te w瞛造, kt鏎e zaopatruj konkretny narz康 lub okolic nosz nazw w瞛堯w regionalnych np. dla ko鎍zyny g鏎nej s to w瞛造 pachowe. W prawid這wych warunkach s one zwykle niewyczuwalne. W przypadku odczynowego powi...

Grasica .. Odp造w ch這nki odbywa si do w瞛堯w 鈔鏚piersiowych przednich. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom II. J. Soko這wska - Pituchowa: Anatomia cz這wieka. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS... Mi窷nie g這wy .. odp造w 貫z. Do mi窷ni tych zaliczamy: mi瘰ie okr篹ny oka ( 豉c. musculus orbicularis oculi ), marszcz帷y brwi i pod逝積y. Za unerwienie i unaczynienie odpowiedzialny jest nerw i t皻nica twarzowa. Do mi窷ni szpary ust nale篡 przede wszystkim mi瘰ie okr篹ny ust ( 豉c. musculus orbicularis oris ) o o...

Opony m霩gowo-rdzeniowe .. odp造wa do jamy podpaj璚zyn闚kowej a st康 przez zatoki opony twardej do krwi. Zmniejszony odp造w p造nu m霩gowo - rdzeniowego prowadzi do powstania wodog這wia. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom IV i V. J. Soko這wska - Pituchowa: Anatomia cz這wieka. B. K. Go陰b: Anatomia c... Unaczynienie m霩gu .. odp造waj do 篡造 szyjnej wewn皻rznej. Wyst瘼uje uk豉d 篡lny g喚boki i powierzchowny. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia cz這wieka, Tom IV i V. J. Soko這wska - Pituchowa: Anatomia cz這wieka. B. K. Go陰b: Anatomia czynno軼iowa o鈔odkowego uk豉du nerwowego...