Jak wygląda kanał szyjki macicy?

  • wrzecionowaty u wieloródek
  • lejkowaty u wieloródek
  • wrzecionowaty u nieródek i lejkowaty u wieloródek

Szyjka macicy

Macica .. szyjka macicy wnika w obręb pochwy i z tego powodu dzieli się na część nadpochwową i pochwową. Przypomina ona walec o wywiniętej części pochwowej objętej przez pochwę zakończona ujściem macicy. U kobiet, które jeszcze nie rodziły ujście ma kształt ok ... Pochwa .. szyjkę macicy i tworzy w tym miejscu sklepienie pochwy. Koniec dolny pochwy poprzez ujście przechodzi do przedsionka pochwy. U dzieci i dziewic ujście zasłonięte jest błoną dziewiczą, czyli fałdem błony śluzowej. Otrzewna pokrywa tylną część sklepien ...