Gruczoł opuszkowy

anatomia24.pl & gruczoł opuszkowy

Cewka moczowa u mężczyzn .. gruczoł krokowy oraz gruczoły opuszkowo - cewkowe. W normalnym położeniu cewka moczowa przybiera kształt litery S, tak, że bliższa część cewki jest zakrzywiona ku dołowi, a dalsza wypukła ku górze. Podczas wzwodu krzywizna dalsza zanika. Po wyjściu z dna pęcherza cewka moczowa przebija gruczoł kroko... Gruczoły opuszkowo-cewkowe Gruczoły opuszkowo - cewkowe są parzystymi strukturami uchodzącymi do cewki moczowej wydzielają wydzielinę, która przygotowuje błonę śluzową cewki moczowej do przyjęcia nasienia. Swoim wyglądem gruczoły przypominają okrągłe twory o średnicy 5 - 8 mm. Znajdują się w obrębie przepony moczowo - płciowe...

Mięśnie dna miednicy .. gruczołów przedsionkowych większych. Unaczynienie: tętnica kroczowa. Unerwienie: nerwy rdzeniowe S2 - S4. Mięsień kulszowo - jamisty ( łac. musculus ischiocavernosus ) znajduje się symetrycznie w sąsiedztwie mięśnia opuszkowo - gąbczastego. Rozpoczyna się na powierzchni przyśrodkowej guza kulszowego...