Pochewka mięśnia prostego brzucha

Pochewka mięśnia prostego brzucha (łac. vagina m. recti abdominis) zbudowana jest z dwóch blaszek ścięgnistych. Te blaszki, przednia i tylna, leżą bezpośrednio na mięśniu prostym brzucha. Wzdłuż kresy białej są one połączone z przeciwległymi.

Ze smugami ścięgnistymi jest całkowicie zrośnięta blaszka przednia. Pokrywa ona całkowicie powierzchnię przednią mięśnia prostego brzucha. Część brzuszna mięśnia piersiowego większego przyczepia się do jej górnej części. Dwie trzecie części tej blaszki to rozcięgno mięśnia skośnego wewnętrznego, a dolna trzecia - rozcięgno mięśni skośnych i mięśnia poprzecznego.

Blaszka tylna pochewki rozpościera się między chrząstkami żebrowymi przy kącie podmostkowym a kresą łukowatą. Kresa łukowata to blaszka tylna rozcięgna mięśnia skośnego wewnętrznego i rozcięgna mięśnia poprzecznego. W dolnym odcinku pochewki mięśnia prostego brzucha nie ma blaszki tylnej.

Powyżej kresy łukowatej blaszka przednia pochewki zawiera trzy warstwy, a blaszka tylna - dwa. Poniżej kresy pochewka w ogóle nie występuje.

Monika Kozak
  • A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom I.
Ta strona używa plików cookies. więcej informacji.    AKCEPTUJĘ